Thời gian

 • Từ sau bảo trì ngày 26/08/2020
 • Đối tượng: Tất cả người chơi phái Thúy Yên Linh Nữ.

NPC và vật phẩm liên quan

Đối tượng Mô tả

Lâm Tịch

 • Tọa độ:
  • Long Tuyền Thôn (194/191)
 • Chức năng:
  • Đổi linh điêu quý.
  • Trao đổi Lông Cáo.

Lông Cáo

Lông Cáo

 • Cách nhận:
  • Đánh bại Hồ Ly tại Long Tuyền Thôn có xác suất nhận được.
  • Đổi bằng 5 Vàng tại Lâm Tịch.
 • Công dụng: 
  • Dùng để đổi các loại tiên điêu tại Lâm Tịch.

Tiệm Tiên Điêu

Nhân sĩ đến tọa độ của Lâm Tịch nêu trên và lựa chọn dòng đầu tiên để mở tiệm tiên điêu.

Tiệm tiên điêu

Tiệm Tiên Điêu

Cách đổi

Loại điêu Điều kiện đổi Sát thương tăng (bỏ qua phòng ngự)
Bạch Điêu
 • 10 Lông Cáo
 • 50 Vàng
 • 50 điểm
Vôi Điêu
 • 1 Bạch Điêu
 • 50 Lông Cáo
 • 75 Vàng
 • 75 điểm
Kim Điêu
 • 1 Vôi Điêu
 • 100 Lông Cáo
 • 100 Vàng
 • 100 điểm
Tử Điêu
 • 1 Kim Điêu
 • 200 Lông Cáo
 • 125 Vàng
 • 125 điểm
Hồng Điêu
 • 1 Tử Điêu
 • 400 Lông Cáo
 • 150 Vàng
 • 150 điểm
Điêu 7 Màu
 • 1 Hồng Điêu
 • 1000 Lông Cáo
 • 300 Vàng
 • 300 điểm
Đoạn Vĩ Điêu-Trắng
 • 1 Điêu 7 màu
 • 1100 Lông Cáo
 • 350 Vàng
 • 350 điểm
Đoạn Vĩ Điêu-Xám
 • 1 Đoạn Vĩ Điêu-Trắng
 • 1200 Lông Cáo
 • 400 Vàng
 • 400 điểm
Đoạn Vĩ Điêu-Vàng
 • 1 Đoạn Vĩ Điêu-Xám
 • 1300 Lông Cáo
 • 450 Vàng
 • 450 điểm
Đoạn Vĩ Điêu-Tím
 • 1 Đoạn Vĩ Điêu-Vàng
 • 1400 Lông Cáo
 • 500 Vàng
 • 500 điểm
Đoạn Vĩ Điêu-Đỏ
 • 1 Đoạn Vĩ Điêu-Tím
 • 1500 Lông Cáo
 • 550 Vàng
 • 550 điểm
Đoạn Vĩ Điêu-7 màu
 • 1 Đoạn Vĩ Điêu-Đỏ
 • 2000 Lông Cáo
 • 800 Vàng
 • 800 điểm
Thiểm Điện Điêu-Trắng
 • 1 Đoạn Vĩ Điêu-7 màu
 • 2200 Lông Cáo
 • 850 Vàng
 • 850 điểm
Thiểm Điện Điêu-Xám
 • 1 Thiểm Điện Điêu-Trắng
 • 2400 Lông Cáo
 • 900 Vàng
 • 900 điểm
Thiểm Điện Điêu-Vàng
 • 1 Thiểm Điện Điêu-Xám
 • 2600 Lông Cáo
 • 950 Vàng
 • 950 điểm
Thiểm Điện Điêu-Tím
 • 1 Thiểm Điện Điêu-Vàng
 • 2800 Lông Cáo
 • 1000 Vàng
 • 1000 điểm
Thiểm Điện Điêu-Đỏ
 • 1 Thiểm Điện Điêu-Tím
 • 3000 Lông Cáo
 • 1050 Vàng
 • 1050 điểm
Thiểm Điện Điêu-7 màu
 • 1 Thiểm Điện Điêu-Đỏ
 • 4000 Lông Cáo
 • 1500 Vàng
 • 1500 điểm
Tiên Điêu-Trắng
 • 1 Thiểm Điện Điêu-7 màu
 • 4500 Lông Cáo
 • 1550 Vàng
 • 1550 điểm
Tiên Điêu-Xám
 • 1 Tiên Điêu-Trắng
 • 5000 Lông Cáo
 • 1600 Vàng
 • 1600 điểm
Tiên Điêu-Vàng
 • 1 Tiên Điêu-Trắng
 • 5500 Lông Cáo
 • 1650 Vàng
 • 1650 điểm
Tiên Điêu-Tím
 • 1 Tiên Điêu-Vàng
 • 6000 Lông Cáo
 • 1700 Vàng
 • 1700 điểm
Tiên Điêu-Đỏ
 • 1 Tiên Điêu-Tím
 • 8000 Lông Cáo
 • 1800 Vàng
 • 1800 điểm
Tiên Điêu-7 màu
 • 1 Tiên Điêu-Đỏ
 • 10000 Lông Cáo
 • 2400 Vàng
 • 2400 điểm

Gợi ý: Tiên điêu sẽ giúp tăng lượng lớn sức mạnh cho hệ phái Thúy Yên Linh Nữ tùy theo loại điêu mà nhân sĩ sở hữu.

Chưởng quản kính báo,

Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2