Thời gian cập nhật

 • Sau bảo trì ngày 20/08/2020.
 • Lưu ý: Một số vật phẩm/phần thưởng chỉ có hiệu lực từ sau bảo trì 19h00 ngày 04/12/2020.
 • Đối tượng: Tất cả máy chủ Võ Lâm 2 Online.
 • Điều kiện tham gia: Không yêu cầu.

Hình ảnh

Túi Quà Võ Lâm

Túi Quà Võ Lâm 2

Đặc thù

 • Mỗi nhân sĩ chỉ có thể nhận không giới hạn túi quà mỗi ngày.
 • Nhân sĩ có danh phận Đại Hiệp có thể nhận thêm 50% kinh nghiệm từ túi quà.
 • Túi quà Võ Lâm sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng, vì thế nhân sĩ hãy chú ý sử dụng.
 • Tính chất: Xếp chồng tối đa 250, Không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể tách, bán tiệm 0 đồng.
 • Vào cuối tuần (thứ 7, Chủ Nhật), số lượng túi quà nhận được từ các hoạt động tăng thêm 1.

Phần thưởng

Túi quà võ lâm gồm 2 phần thưởng chính

 • Điểm kinh nghiệm cố định
 • Phần thưởng bảo vật may mắn kèm theo.
Phần thưởng kinh nghiệm
Kinh nghiệm Kinh nghiệm (Đại Hiệp)
8.000.000 12.000.000 (+50%)
Phần thưởng bảo vật

Ngoài phần thưởng kinh nghiệm, khi mở Túi Quà Võ Lâm nhân sĩ còn có cơ hội nhận thêm rất nhiều bảo vật quý khác.

Danh sách các phần thưởng ẩn chứa trong túi quà.

Phần thưởng chung

Danh sách phần thưởng
2.000.000 điểm kinh nghiệm 5.000.000 điểm kinh nghiệm
20.000.000 điểm kinh nghiệm 50.000.000 điểm kinh nghiệm
2 điểm danh vọng 5 điểm danh vọng
10 điểm danh vọng 5 điểm cống hiến sư môn
10 điểm cống hiến sư môn 1 điểm phong hoa
5 điểm phong hoa 5 điểm lịch luyện
20 điểm tu luyện Túi tiền
Túi đá quý cấp 1-3 Nguyệt Hoa Chi Tinh
Bàn Long Bích (7 ngày) Khắc Bản
Hào Hiệp Lệnh Đấu Hồn
Đôn Hoàng Huyền Thuyết Đôn Hoàng Hổ Phách
Đôn Hoàng Huyền Tinh Đôn Hoàng Mã Não
Đồng Tế Chi Nguyện Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày)
Cường Hóa Quyển 12 Cường Hóa Quyển 13
Cường Hóa Quyển 14 Cường Hóa Quyển 15
Cây Tứ Linh (7 ngày) Quân Công Chương (7 ngày)
Quân Công Đại (7 ngày) Quân Công Chương Huy Hoàng (7 ngày)
3 Mảnh Kim Xà cấp 6 Võ Lâm Bảo Điển (30 ngày)
Thiên Cang Lệnh Thiên Môn Kim Lệnh
Lệnh bài Sư môn Hồi Tiên Đơn
Tiêu Dao Mật Tịch Lăng Ba Vi Bộ
Tẩy Tâm Thạch (cấp 1-3) Luyện Lô Thiết (cấp 1-3)
Thiết Tinh (cấp 1-3) Ma Đao Thạch (cấp 1-3)
Tiểu Định Hồn (7 ngày) Đại Định Hồn (7 ngày)
3 Mảnh Thiên Cang Lệnh 1 Mảnh Thiên Môn Kim Lệnh
Các loại Ngựa, Ngự Kiếm, Kỳ Lân (30 ngày) Thiên Thạch Tinh Thạch
Thiên Thạch Linh Thạch (7 ngày) Rương Trấn Phái
Và các vật phẩm thần bí khác...

Phần thưởng dành riêng cho Đại Hiệp

Người chơi có danh phận Đại Hiệp sẽ có tỷ lệ nhận thêm các phần thưởng sau. Lưu ý phần thưởng này có giới hạn mỗi ngày.

Phần thưởng Số lượng
Thiên Môn Kim Lệnh 2-10
Thiên Cang Lệnh 2-10
Linh Khí Rực Rỡ 1
Huyết Bồ Đề 1
Mảnh Kim Xà cấp 7 1-5
Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển 1
Bao đá quý cấp 6 1
Túi sách kỹ năng thú cưng cấp 6 1
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch 1
Thái Nhất Lệnh 1
Hòa Thị Bích 1

Lưu ý:

 • Các phần thưởng nhận được đều khóa. Nếu như người chơi có thân phận Đại Hiệp, các phần thưởng nhận được từ túi quà sẽ không khóa.
 • Lệnh bài sư môn dùng để đổi Cổ phổ tàn quyển tại Hành Cước Thương Nhân (Tiệm mở vào 18h00 hàng ngày)
 • Thiên Môn Kim LệnhThiên Cang Lệnh nhận được số lượng ngẫu nhiên, nếu may mắn có thể nhận tới 10 cái.

Cách nhận

Hầu hết các hoạt động của Võ Lâm Truyền Kỳ 2 đều tặng thưởng Túi Quà Võ Lâm 2.
Danh sách chi tiết phần thưởng thêm từ phó bản, bao gồm Túi Quà quý nhân sĩ có thể xem tại đây

Tên hoạt động Số lượng túi Hộp quà sự kiện
Online mỗi 60 phút 10 túi -
Lương Sơn Bạc 5 túi 5 hộp
Vạn Kiếm Trũng 5 túi 5 hộp
Kiếm Đãng Yến Vân 5 túi 5 hộp
Địa Huyền Cung 5 túi 5 hộp
Thái Nhất Tháp 2 túi 2 hộp
Thái Hư thưởng qua ải 2 túi 2 hộp
Tàng Kiếm thưởng qua ải 5 túi 5 hộp
Tử Quang Các thưởng qua ải 20 túi 20 hộp
Tử Quang Các ải 5 25 túi -
Tử Quang Các ải 6 30 túi -
Tống Liêu - Nhạn Môn Quan 20 túi 20 hộp
Tống Liêu - Bảo vệ Thành Trì 15 túi 15 hộp
Tống Liêu - Lương Thảo Chiến 10 túi 10 hộp
Tống Liêu - Thôn Trang Chiến 10 túi 10 hộp
Pháo Đài Chiến Liên Server 20 túi 20 hộp
Diễn võ Thiên Môn Trận 10 túi 10 hộp
Thiên Môn Trận Liên Server 20 túi 20 hộp
Chiến trường Hiệp Lộ 30 túi 30 hộp
Hoàn thành 1 lần cướp tiêu 5 túi 5 túi
Hoàn thành 1 lần vận tiêu 5 túi 5 túi
Trồng thành công 1 cây túi hạt giống 2 túi 2 hộp
Thu hoạch bát nhã nhỏ 2 túi 2 hộp
Thu hoạch bát nhã lớn 5 túi 5 hộp
Trồng thành công 1 cây Tứ Linh 2 túi 2 hộp
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Thương Hội 2 túi 2 hộp
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Sư Môn mới 5 túi 5 hộp
Mỗi lần dùng 16 sao may mắn 50 túi 50 hộp
Mỗi lần dùng 100 Nữ Oa Bảo Hạp 50 túi 50 hộp
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến 20 túi 20 hộp
Kích sát BOSS Hoàng Kim 50 túi -
Mở rương nhỏ BOSS Hoàng Kim 10 túi -
Mở rương vàng BOSS Hoàng Kim 20 túi -

Chúc quý nhân sĩ có một trải nghiệm thú vị với hoạt động Túi Quà Võ Lâm.

Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2.