Thời gian

 • Thời gian cập nhật: Sau bảo trì định kỳ ngày 05/09/2020.
 • Thời gian BOSS xuất hiện là 16h00 và 21h00 hàng ngày.
 • Khi xuất hiện sẽ được hệ thống thông báo.

Tham gia

Tên Boss Chi tiết
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đào Hoa Đảo Chủ - Hoàng Long
 • Vị trí: Bản đồ Đào Hoa Đảo.
 • Tọa độ:
  • 195/180    
  • 195/168
  • 174/164    
  • 175/179
  • 184/187
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tây Vực Thương Lang - Bá Vương
 • Vị trí: Bản đồ Quang Minh Đỉnh.
 • Tọa độ:
  • 210/207    
  • 222/194
  • 208/193    
  • 202/203
  • 192/194
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ngọc Sơn Chi Linh - Thiên Cửu
 • Vị trí: Bản đồ Điểm Thương Sơn.
 • Tọa độ:
  • 185/180    
  • 195/181
  • 205/185
  • 196/193
  • 204/199
Võ Lâm Truyền Kỳ II
U Trạch Chi Ảnh - Minh Võ
 • Vị trí: Bản đồ Vân Mộng Trạch.
 • Tọa độ:
  • 190/185    
  • 192/176
  • 182/173    
  • 180/182
  • 171/190

Phần thưởng

Phần thưởng kết thúc BOSS

Nhóm người chơi kết liễu được BOSS Hoàng Kim sẽ nhận được các phần thưởng quý giá sau:

8.000.000 điểm kinh nghiệm 40 Mảnh Mật Tịch
1 Thiên Văn Thạch 50 Túi Quà Võ Lâm
1 Đồng Tế Chi Nguyện 1 Túi Hỏa Phụng
1 Cổ Phổ-Túi Tàn Quyển 30% tỉ lệ nhận thêm 1 Phục Sinh Đơn

Lưu ý

 • Phần thưởng nhận được là không khóa, có thể giao dịch ngoại trừ 1 số vật phẩm đặc thù mặc định khóa.
 • Khu vực kết thúc boss sẽ xuất hiện 50 Đại Chiến Bảo Hạp và 1 Rương Vàng Đại Chiến.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

 

Phần thưởng Đại Chiến Bảo Hạp

Nhấp chuột vào Đại Chiến Bảo Hạp nhận được 4.000.000 điểm kinh nghiệm và 10 Túi Quà Võ Lâm.
Và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm:

Phần thưởng
1 Mảnh Mật Tịch 1 Đại Nhân Sâm
1 Túi Mật Tịch Sư Môn Cao Cấp 1 Tiểu Nhân Sâm
1 Túi Chân Quyển Sư Môn 1 Tu Chân Yếu Quyết
1 Mảnh Tu Chân Yếu Quyết 1 Mật Tịch Tiêu Dao
1 Lưu Kim 50 Da Địa Long
50 Da Ma Lang 50 Viêm Linh Ti
30 Huyền Viêm Thiết 20 Tiên Âm Thạch
1 Đồng Tế Chi Nguyện -
Phần thưởng Rương Vàng Đại Chiến

Nhấp chuột vào Rương Vàng Đại Chiến (chờ 15 giây) nhận được 

 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 80 Mảnh Mật Tịch.
 • 20 Túi Quà Võ Lâm.
 • 1 Túi Hỏa Phụng.

Và ngẫu nhiên nhận 1 số vật phẩm dưới đây:

Phần thưởng
1 Cổ Kim Thạch 3 Tu Chân Yếu Quyết
1 Lăng Ba Vi Bộ 1 Đại Nhân Sâm
1 Bao Chân Quyển Sư Môn 2 Tiểu Nhân Sâm
1 Mảnh Mật Tịch Tiêu Dao 1 Mật Tịch Tiêu Dao
1 Cổ Phổ-Túi Tàn Quyển 1 Thanh Long Hồn

Cửa hàng Mảnh Mật Tịch

Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhấp chuột phải vào Mảnh Mật Tịch để xuất hiện cửa hàng

Mật Tịch Tiêu Dao

Hình ảnh Nội dung
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Mật Tịch Tiêu Dao
 • Nguồn gốc:
  • Cơ hội nhận được khi tiêu diệt Boss Hoàng Kim.
  • Đổi từ cửa hàng Mảnh Mật Tịch (phần thưởng từ Boss Hoàng Kim).
 • Công dụng:

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Lưu ý

 • Nhân vật đạt cấp 79 trở lên, đã gia nhập môn phái và học chiêu thức 55 mới có thể tham gia mở rương Boss Hoàng Kim.
 • Một nhân vật chỉ có thể mở Đại Chiến Bảo Hạp 1 lần/ngày.
 • Boss tồn tại trong 20 phút, nếu sau 20 phút mà vẫn chưa bị tiêu diệt thì boss sẽ tự biến mất.
 • Hằng ngày hệ thống sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 1 trong 4 loại boss trong thời gian 16h00 và 21h00. Mỗi mốc thời gian xuất hiện 1 boss .

Thân chúc quý nhân sĩ nhiều niềm vui khi trải nghiệm tính năng Boss Hoàng Kim.

Chưởng quản xin thông báo,

Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2