NPC liên quan

Hình ảnh Mô tả

Tiểu Phương

Tiểu Phương

 • Vị trí: 168/178 Biện Kinh
 • Chức năng: 
  • Ghi danh đánh giá quân hàm vĩnh viễn phe Tống
  • Chuộc quân công tổn thất phe Tống
Tiểu Ngọc
 • Vị trí: 172/180 Biện Kinh
 • Chức năng: 
  • Ghi danh đánh giá quân hàm vĩnh viễn phe Liêu
  • Chuộc quân công tổn thất phe Liêu

Chuộc lại quân công tổn thất trong ngày

Người chơi có quân hàm từ Tiên Phong trở lên, mỗi khi bị kích sát đều sẽ bị trừ điểm công trạng nhất định, cụ thể như sau:

Quân hàm Quân công tổn thất
khi bị kích sát
Quân công tổn thất
tối đa trong ngày
Tiên Phong 100 10.000
Tướng Quân 250 25.000
Nguyên Soái 400 40.000

Số lượng quân công bị tổn thất trong ngày giờ đây có thể chuộc lại tại NPC báo danh Tống Liêu, cụ thể như sau

Người chơi đối thoại với NPC trận doanh hiện tại và chọn "Ta muốn chuộc lại quân công bị tổn thất"

Chuộc quân công

Mỗi 1000 điểm công trạng tổn thất sẽ tốn 1 Quân Công Chương để chuộc lại

Lưu ý:

 • Không giới hạn số lần chuộc lại mỗi ngày
 • Quân Công Chương tiêu tốn sẽ được làm tròn và luôn >= 1, dựa theo điểm quân công tổn thất.
  (Ví dụ tổn thất 1000 điểm sẽ tốn 1 Quân Công Chương để chuộc lại, tổn thất 100 điểm cũng sẽ tốn 1 Quân Công Chương)

Quân hàm vĩnh viễn

Quân sĩ tham gia Tống Liêu giờ có thể xét duyệt tư cách quân hàm vĩnh viễn tại NPC báo danh của trận doanh hiện tại

Cách tham gia

Đánh giá quân hàm

Tiến hành đối thoại với NPC trận doanh của phe hiện tại và chọn "Tham gia đánh giá quân hàm"

Chọn tiến hành tham gia xét duyệt tư cách quân hàm vĩnh viễn trong tuần

Điều kiện xét duyệt

Cần đạt tất cả các điều kiện trong bảng sau sẽ nhận được tư cách nhận quân hàm Vĩnh viễn

Quân hàm Điều kiện
Nguyên Soái
Vĩnh Viễn
 • Tích lũy số lần giữ quân hàm Nguyên Soái đạt 15 lần trở lên
  hoặc công trạng đạt 20 triệu điểm trở lên
Tướng Quân
Vĩnh Viễn
 • Tích lũy số lần giữ quân hàm Nguyên Soái + Tướng Quân
  đạt 10 lần trở lên
Tiên Phong
Vĩnh Viễn
 • Tích lũy số lần giữ quân hàm Nguyên Soái + Tướng Quân + Tiên Phong
  đạt 10 lần trở lên

Lưu ý:

 • Cần phải tham gia xét duyệt tư cách quân hàm vĩnh viễn hàng tuần thì tích lũy mới được ghi nhận.
 • Lúc tham gia xét duyệt sẽ ghi nhận quân hàm cao nhất hiện tại của nhân vật, không tính Đô thống, vì vậy hãy lưu ý chỉ đến xét duyệt khi quân hàm đạt cao nhất trong tuần.
 • Có thể tham gia xét duyệt tư cách vào tất cả thời điểm trong tuần, nhưng mỗi tuần chỉ được đánh giá 1 lần.
 • Khi số lần tích lũy đã đủ thì sẽ tự động nhận được quân hàm vĩnh viễn.
 • Đối với quân hàm Nguyên Soái vĩnh viễn, khi công trạng đạt 20 triệu trở lên, nhân sĩ có thể trực tiếp đến đánh giá và nhận quân hàm mà không cần tích lũy số lần.
 • Không giới hạn số nhân vật được tham gia đánh giá quân hàm vĩnh viễn.
 • Khi có quân hàm vĩnh viễn, có thể mặc trang bị chiến trường cấp tương ứng vĩnh viễn.

Quân hàm vĩnh viễn

Tình trạng quân hàm Vĩnh Viễn nhân sĩ có thể theo dõi tại bảng thống kê cá nhân.

Nhóm phát triển Võ Lâm 2 Online