Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Nội dung

Đại Hiệp Lệnh

Đại Hiệp Lệnh

 • Nguồn gốc: Mua tại Ngự Các giá 18.000 Xu.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, không thể vứt bỏ, bán tiệm 0 đồng.
 • Chức năng: Kích hoạt danh phận Đại Hiệp.
 • Lưu ý:
  • Đại Hiệp Lệnh có tác dụng trong vòng 30 ngày kể từ lúc kích hoạt.
  • Nhân vật chỉ có thể kích hoạt Đại Hiệp Lệnh 1 lần.
  • Khi kích hoạt Đại Hiệp Lệnh, thời hạn sử dụng Đại Hiệp Lệnh trước đó sẽ mất (nếu còn) và sẽ nhận được thời hạn sử dụng của Đại Hiệp Lệnh.
  • Đại Hiệp Lệnh được bày bán tại Ngự Các (Lạc Viên) và có thể giao dịch được.

Tân Thủ Lệnh

Tân Thủ Lệnh

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tạo nhân vật.
 • Vị trí: Hành trang nhân vật.
 • Chức năng: Kích hoạt Đại Hiệp Lệnh để nhận thưởng:
  • Nhận 1 Thần Hành Bảo Điển (30 ngày, khóa, không thể giao dịch).
  • Mỗi ngày có thể nhận 120 điểm Tinh lực.
  • Nhận ưu đãi 50% kinh nghiệm khi tham gia phó bản Địa Huyền Cung, Lương Sơn Bạc, Vạn Kiếm Trũng…
  • Tham gia các hoạt động hằng ngày nhận điểm Cống hiến đổi phần thưởng.
  • Nhận 7 Đồng Tế Chi Nguyện mỗi tuần.
  • Nhận hỗ trợ theo hệ phái hàng ngày (Cung tên, ám khí, ngựa, tiểu điêu, linh kiếm, Xá lợi kim đơn, phá ma chú,...)
  • Các chức năng đặc biệt khác.

Đặc quyền

Danh hiệu đặc biệt

Danh hiệu Đại Hiệp

Hình ảnh nhân vật khi sở hữu danh hiệu Đại Hiệp

Ngoài danh hiệu đặc biệt nổi bật, khi kích hoạt nhân vật còn nhận được hiệu quả thuộc tính hỗ trợ rất lớn:

 • Tốc độ thi triển võ công tăng 8%
 • Kháng tất cả tăng 15 điểm.
 • Sinh lực tối đa tăng 2000 điểm.
Phần thưởng hàng ngày, hàng tuần
Loại phần thưởng Nội dung
Phần thưởng hàng ngày
 • 20 Túi Quà Võ Lâm (không chịu giới hạn ngày)
 • 4 Tu Chân Yếu Quyết (24h)
 • 3 Cây Bát Nhã Nhỏ (24h)
 • 3 Cây Bát Nhã Lớn (24h)
 • 3 Cây Tứ Linh (24h)
 • 2 Túi hạt Giống (24h)
 • 5 Thiên Kiêu Lệnh (24h)
 • 10 Nữ Oa Bảo Hạp (24h)
 • 4 Ngôi Sao May Mắn (24h)
Phần thưởng hàng tuần
 • 200 điểm phong hoa
 • 200 điểm lịch luyện mật tịch
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh (khóa)
 • 2 Thiên Cang Lệnh (khóa)
 • 1 Linh Khí Rực Rỡ
 • 100 mảnh Thú Cưỡi

Lưu ý:

 • Phần thưởng hàng tuần chỉ có thể nhận vào Thứ 7 và Chủ Nhật (không nhận sẽ mất), quý nhân sĩ hãy chú ý thời gian nhận thưởng.
Ưu đãi khác
Tính năng Ưu đãi
Túi Quà Võ Lâm
 • Kinh nghiệm nhận được +50%.
 • Số Túi Quà nhận được từ Phó Bản và Hoạt Động x2.
 • Phần thưởng nhận từ Túi Quà sẽ là không khóa.
Hộp Quà Sự Kiện (tháng)
 • Số hộp quà nhận được từ Phó Bản và Hoạt Động x2.
Tu Luyện Châu
 • Số Linh Khí có thể tích trữ x2.
 • Chân khí chuyển hóa được từ Linh Khí x3.
Các hoạt động khác
 • Ưu tiên tham gia, tăng phần thưởng.
 • Có tỉ lệ nhận được phần thưởng kỳ ngộ.