Thời gian cập nhật

 • Sau bảo trì ngày 00h00 ngày 25/11/2020.
 • Tất cả nhân sĩ cần chạy autoupdate.exe để cập nhật client lên phiên bản 2.5.9 mới có thể đăng nhập vào game.

Cập nhật hiệu quả của các loại Bồng Lai Lộ Thủy.

Bồng Lai Lộ Thủy giờ đây ngoài có tác dụng tăng kinh nghiệm lên quái dã ngoại, còn có tác dụng trực tiếp đến BOSS phó bản.

Cụ thể như sau:

Hình ảnh Mô tả

Bồng Lai Tiên Thủy

Bồng Lai Tiên Thủy

 • Nguồn gốc: Ngự Các - Bảo Đường trang 1.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể bán tiệm, có thể giao dịch.
 • Giá bán: 30 Xu
 • Công dụng: Tăng kinh nghiệm đánh quái và BOSS phó bản lên 1.5 lần trong 2 giờ.
 • Phó bản áp dụng: Thái Nhất Tháp, Vạn Kiếm Trũng, Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung.

Bồng Lai Tiên Lộ

Bồng Lai Tiên Lộ

 • Nguồn gốc: Ngự Các - Bảo Đường trang 1.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể bán tiệm, có thể giao dịch.
 • Giá bán: 90 Xu
 • Công dụng: Tăng kinh nghiệm đánh quái và BOSS phó bản lên 2 lần trong 2 giờ.
 • Phó bản áp dụng: Thái Nhất Tháp, Vạn Kiếm Trũng, Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung.

Bồng Lai Tiên Đơn

Bồng Lai Tiên Đơn

 • Nguồn gốc: Ngự Các - Bảo Đường trang 1.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể bán tiệm, có thể giao dịch.
 • Giá bán: 450 Xu
 • Công dụng: Tăng kinh nghiệm đánh quái và BOSS phó bản lên 3 lần trong 2 giờ.
 • Phó bản áp dụng: Thái Nhất Tháp, Vạn Kiếm Trũng, Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung.

Tăng thưởng Túi Quà Võ Lâm

Bản cập nhật lần này sẽ tăng lượng lớn phần thưởng Túi Quà Võ Lâm từ các hoạt động PVP, và gấp đôi ở 3 phó bản chính. Hộp Quà Sự Kiện cũng tương tự.

Tên hoạt động Số lượng túi Danh phận Đại Hiệp
Lương Sơn Bạc 1 túi -> 2 túi 2 túi -> 4 túi
Vạn Kiếm Trũng 2 túi -> 4 túi 4 túi -> 8 túi
Địa Huyền Cung 1 túi -> 2 túi 2 túi -> 4 túi
Tống Liêu - Nhạn Môn Quan 20 túi -> 100 túi 40 túi -> 200 túi
Tống Liêu - Pháo Đài Chiến 10 túi -> 50 túi 20 túi -> 100 túi
Tống Liêu - Thảo Cốc Chiến
Tống Liêu - Thôn Trang Chiến
5 túi -> 20 túi 10 túi -> 40 túi
Pháo Đài Chiến - Liên Server 20 túi -> 50 túi 40 túi -> 100 túi
Thiên Môn Trận - Liên Server 10 túi -> 50 túi 20 túi -> 100 túi
Hiệp Lộ Chiến - Liên Server 50 túi -> 100 túi 100 túi -> 200 túi

Danh phận Đại Hiệp

Danh phận Đại Hiệp sẽ ngày càng có nhiều ưu đãi hơn. Điển hình là tăng 50% kinh nghiệm nhận được từ phó bản, x2 lượng Túi Quà Võ Lâm.

Và hơn thế nữa:

 • Số Nữ Oa Bảo Hạp có thể dùng mỗi ngày: 100 -> 200.
 • Số Ngôi Sao May Mắn có thể dùng mỗi ngày: 16 -> 32.

Cập nhật phó bản

Điểm kinh nghiệm và số Túi Quà Võ Lâm nhận được từ 3 phó bản Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung và Vạn Kiếm Trũng được nhân đôi, đổi lại cách thức tham gia có sự thay đổi. Phiên bản mới khuyến khích người chơi tham gia cùng nhau thay vì tạo clone để "cày".

Chi tiết nhân sĩ vui lòng chọn từng đề mục để tìm hiểu.