Trang bị Hãn Vũ

Thời gian cập nhật

 • Sau bảo trì ngày 00h00 ngày 27/11/2020.
 • Tất cả nhân sĩ cần chạy autoupdate.exe để cập nhật client lên phiên bản 2.6.0 mới có thể đăng nhập vào game.

NPC và vật phẩm liên quan

Đối tượng Mô tả

Hỏa Phụng Tử

Hỏa Phụng Tử

 • Vị trí: 181/176 Tuyền Châu
 • Chức năng:
  • Nâng cấp trang bị Hãn Vũ.
  • Đổi Hãn Vũ Tinh Phách, Hãn Vũ Tinh Hồn.

Hãn Vũ Tinh Phách

Hãn Vũ Tinh Phách

 • Tính chất: Không thể bán, không thể vứt bỏ, không thể tách, xếp chồng 99.
 • Chức năng: Là nguyên liệu quan trọng để nâng cấp trang bị Hãn Vũ.
 • Cách nhận: Đổi tại NPC Hỏa Phụng Tử với công thức sau:
  • 50 Tinh Hồn + 50 Thái Nhất Lệnh + 5.000 Vàng

Hãn Vũ Tinh Hồn

Hãn Vũ Tinh Hồn

 • Tính chất: Không thể bán, không thể vứt bỏ, không thể tách, xếp chồng 99.
 • Chức năng: Là nguyên liệu quan trọng để nâng cấp trang bị Hãn Vũ.
 • Cách nhận: Đổi tại NPC Hỏa Phụng Tử với công thức sau:
  • 1 Hãn Vũ Tinh Phách + 10 Nguyệt Phách + 10.000 Vàng

 

Trang bị Hãn Vũ Vô Song Tướng Quân

Cách đổi

 

Hãn Vũ Tướng

Nhân sĩ đối thoại với NPC Hỏa Phụng Tử, chọn dòng Mở Tiệm Trang Bị Hãn Vũ.

 

Hãn Vũ Tướng

Chọn loại trang bị mà nhân sĩ muốn đổi.

Công thức nâng cấp

Công thức nâng cấp trang bị Hãn Vũ Tướng Quân như sau:

Trang bị nâng cấp Nguyên liệu Thành phẩm

Phòng cụ Lôi Hổ Tướng Quân
Đã cường hóa +7 trở lên

 • 1 Hãn Vũ Tinh Phách
 • 1 Hãn Vũ Tinh Hồn
 • 4 Thiên Cang Lệnh
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10% nhận được Trang bị Hãn Vũ Tướng +0
  (Có hình thể & giới tính tương ứng)
 • Thất bại nhận lại 1 Hãn Vũ Tinh Phách
Trang sức Lôi Hổ Tướng Quân
Đã cường hóa +7 trở lên
 • 1 Hãn Vũ Tinh Phách
 • 1 Hãn Vũ Tinh Hồn
 • 8 Thiên Cang Lệnh
 • 10 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5% nhận được Trang sức Hãn Vũ Tướng +0
  (Có hình thể & giới tính tương ứng)
 • Thất bại nhận lại 1 Hãn Vũ Tinh Phách

Hãn Vũ Tướng

Công thức nâng cấp phòng cụ Hãn Vũ Vô Song Tướng Quân

Hãn Vũ Tướng

Công thức nâng cấp trang sức Hãn Vũ Vô Song Tướng Quân

Thuộc tính trang bị

Một số lưu ý về đặc điểm trang bị:

 • Trang bị Hãn Vũ Vô Song Tướng Quân là bộ trang bị chiến trường đa dụng, có thể sử dụng cho tất cả các hệ phái.
 • Trang bị Hãn Vũ Vô Song Tướng Quân không có vũ khí.

Hãn Vũ Tướng

Thuộc tính trang sức Hãn Vũ Vô Song Tướng Quân

Hãn Vũ Tướng

Thuộc tính trang sức Hãn Vũ Vô Song Tướng Quân

Trang bị Hãn Vũ Vô Định Quốc Nguyên Soái

Cách đổi

 

Hãn Vũ Tướng

Nhân sĩ đối thoại với NPC Hỏa Phụng Tử, chọn dòng Mở Tiệm Trang Bị Hãn Vũ.

 

Hãn Vũ Tướng

Chọn loại trang bị mà nhân sĩ muốn đổi.

Công thức nâng cấp

Công thức nâng cấp trang bị Hãn Vũ Nguyên Soái như sau:

Trang bị nâng cấp Nguyên liệu Thành phẩm

Phòng cụ Lôi Hổ Nguyên Soái
Đã cường hóa +7 trở lên

 • 1 Hãn Vũ Tinh Phách
 • 1 Hãn Vũ Tinh Hồn
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 12 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 10% nhận được Trang bị Hãn Vũ Soái +0
  (Có hình thể & giới tính tương ứng)
 • Thất bại nhận lại 1 Hãn Vũ Tinh Phách
Trang sức Lôi Hổ Nguyên Soái
Đã cường hóa +7 trở lên
 • 1 Hãn Vũ Tinh Phách
 • 1 Hãn Vũ Tinh Hồn
 • 10 Thiên Cang Lệnh
 • 12 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 5% nhận được Trang sức Hãn Vũ Soái +0
  (Có hình thể & giới tính tương ứng)
 • Thất bại nhận lại 1 Hãn Vũ Tinh Phách

Hãn Vũ Soái

Công thức nâng cấp phòng cụ Hãn Vũ Định Quốc Nguyên Soái

Hãn Vũ Soái

Công thức nâng cấp trang sức Hãn Vũ Định Quốc Nguyên Soái

Thuộc tính trang bị

Một số lưu ý về đặc điểm trang bị:

 • Trang bị Hãn Vũ Định Quốc Nguyên Soái là bộ trang bị chiến trường đa dụng, có thể sử dụng cho tất cả các hệ phái.
 • Trang bị Hãn Vũ Định Quốc Nguyên Soái không có vũ khí.

Hãn Vũ Soái

Thuộc tính trang sức Hãn Vũ Định Quốc Nguyên Soái

Hãn Vũ Soái

Thuộc tính trang sức Hãn Vũ Định Quốc Nguyên Soái

Hãn Vũ Tướng Soái

Ngoại hình nhân vật khi mặc trang bị Hãn Vũ Tướng Soái.

Chúc quý nhân sĩ có trải nghiệm mới mẻ với bộ trang bị Hãn Vũ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Fanpage thông qua nút gửi tin nhắn ở cuối trang để được hỗ trợ và giải đáp.

Nhóm phát triển Võ Lâm 2