Thời gian cập nhật

 • Sau bảo trì 0h00 ngày 27/11/2020.
 • Tất cả nhân sĩ cần chạy autoupdate.exe để cập nhật client lên phiên bản 2.6.0 mới có thể đăng nhập vào game.

Cách đổi

Trang bị Hắc Bạch Vô Song được nâng cấp lên từ trang bị Vô Song Chiến Thần (nhận tại hoạt động Code Hãn Vũ).

Nhân sĩ tìm Học trò Thợ rèn Lưu (176/182 - Tương Dương) để đối thoại

Học trò Thợ rèn Lưu
Học trò Thợ rèn Lưu (176/182 - Tương Dương)

Hắc Bạch Vô Song

Lựa chọn dòng Nâng cấp Vô Song Chiến Thần thành Hắc Bạch Vô Song

Công thức đổi

Trang bị Hắc Bạch Vô Song được đổi trực tiếp (tỷ lệ thành công 100%) theo công thức sau:

Trang bị Nguyên Liệu Thành phẩm
Vô Song Chiến Thần Khôi
Đã cường hóa +10
 • 100 Thiên Cang Lệnh
 • 100 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Linh Khí Rực Rỡ
 • 999 Thiên Thạch Tinh Thạch
Hắc Bạch Vô Song Quán + 0
1 Vô Song Chiến Thần Giáp
Đã cường hóa +10
 • 100 Thiên Cang Lệnh
 • 100 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Linh Khí Rực Rỡ
 • 999 Thiên Thạch Tinh Thạch
Hắc Bạch Vô Song Y +0
1 Vô Song Chiến Thần Trang
Đã cường hóa +10
 • 100 Thiên Cang Lệnh
 • 100 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 20 Linh Khí Rực Rỡ
 • 999 Thiên Thạch Tinh Thạch

Hắc Bạch Vô Song Trang +0

Lưu ý:

 • Hắc Bạch Vô Song nhận được khi nâng cấp sẽ khóa.
 • Tỷ lệ nâng cấp thành công là 100%.
 • Hiệu quả Đại Định Hồn, Tiểu Định Hồn sẽ mất sau khi nâng cấp.
 • Trang bị Hắc Bạch Vô Song nhận được sẽ có cùng kiểu hình với trang bị Vô Song Chiến Thần mang đi nâng cấp.
 • Công thức đục lỗ Đá Quý trang bị Hắc Bạch Vô Song:
  • Lỗ 1: Cần 8 Đá Quý cấp 2, mỗi loại 2 viên.
  • Lỗ 2: Cần 12 Đá Quý cấp 3, mỗi loại 3 viên.
  • Lỗ 3: Cần 16 Đá Quý cấp 4, mỗi loại 4 viên.

Thuộc tính trang bị Hắc Bạch Vô Song

 

Hắc Bạch Vô Song

Trang bị Hắc Bạch Vô Song có thuộc tính như sau:

Dòng thuộc tính Thuộc tính Loại thuộc tính
1
 • Nón: Tốc độ xuất chiêu +44%
 • Áo: Hiệu quả thương dược tăng 50%
 • Quần: Giảm thọ thương 30%
Cố định
2
 • Sinh lực tối đa tăng 40%
Cố định
3
 • Nội công tăng 40%
 • Ngoại công tăng 40%
 • Sát thương tăng 1200
 • Độc sát tăng 1200
 • Thuộc tính ngẫu nhiên 1 trong 4 loại.
 • Có thể dùng Tẩy Tâm Thạch cấp 7 để tẩy luyện
4
 • Sức mạnh tăng 150
 • Nội công tăng 150
 • Thân pháp tăng 150
 • Gân cốt tăng 150
 • Linh hoạt tăng 150
 • Thuộc tính ngẫu nhiên 1 trong 5 loại.
 • Có thể dùng Luyện Lô Thiết cấp 7 để tẩy luyện
5
 • Tỷ lệ bạo kích tăng 8%
 • Sát thương ngũ hành tăng 12
 • Sát thương bạo kích tăng 100%
 • Sinh lực tăng 15.000
 • huộc tính ngẫu nhiên 1 trong 4 loại.
 • Có thể dùng Luyện Lô Thiết cấp 7 để tẩy luyện
6
 • Phá địch tăng 200
 • Thuộc tính bộ cố định
 • Mặc 2 món trang bị trở lên sẽ kích hoạt
7, 8, 9
 • Tất cả thuộc tính tăng 180
 • Miễn giảm sát thương 10%
 • Giới hạn toàn thuộc tính tăng 200
 • Thuộc tính bộ cố định
 • Mặc đủ bộ trang bị 3 món mới kích hoạt


Hắc Bạch Vô Song

Nhóm phát triển Võ Lâm 2.