Thời gian cập nhật

 • Sau bảo trì 0h00 ngày 27/11/2020.
 • Tất cả nhân sĩ cần chạy autoupdate.exe để cập nhật client lên phiên bản 2.6.0 mới có thể đăng nhập vào game.

Tối ưu giao diện Hóa Cảnh

Để nhân sĩ dễ dàng nắm bắt thông tin Hóa Cảnh của mình và người chơi khác hơn, mục hiển thị số Tầng Tinh Tú đã kích hoạt được thêm vào trong bản cập nhật lần này.

Hóa Cảnh

Số sao đã kích hoạt sẽ hiển thị bên dưới, số cấp hóa cảnh ở trên.

Để tìm hiểu kỹ hơn về Hóa Cảnh, nhân sĩ vui lòng tham khảo tại đây.

Điều chỉnh điều kiện tham gia phó bản

Sau khi xem xét các ảnh hưởng của bản cập nhật 2.5.9, bổn trang nhận thấy điều kiện cần được đơn giản hơn 1 chút.
Vì vậy, bản cập nhật lần này sẽ điều chỉnh điều kiện tham gia phó bản đơn giản và dễ nhớ hơn, yêu cầu Tinh Lực vàThiên Kiêu Lệnh tham gia vượt ải cũng giảm, áp dụng cho cả 3 phó bản Vạn Kiếm Trũng, Lương Sơn Bạc, Địa Huyền Cung.

Số lần tham gia
trong ngày
Điều kiện
Vào ải thường
Điều kiện
Vào ải Thiên Kiêu
1-50
20 điểm Tinh Lực/Người
1 Thiên Kiêu Lệnh/Người
50-100
40 điểm Tinh Lực/Người
2 Thiên Kiêu Lệnh/Người
> 100
80 điểm Tinh Lực/Người
4 Thiên Kiêu Lệnh/Người

Phần thưởng bổ sung

Ngoài phần thưởng Túi Quà Võ Lâm, thưởng kinh nghiệm, vật phẩm phó bản. Khi tham gia 3 loại phó bản Vạn Kiếm Trũng, Lương Sơn Bạc và Địa Huyền Cung, nhân sĩ còn nhận được thêm 1 đạo cụ mới khi số lần tham gia đạt mốc nhất định.

Mốc tham gia Phần thưởng thêm
Mỗi 5 lần Tinh Diệu
Mỗi 10 lần Nguyệt Hồn

Lưu ý:

 • Phần thưởng thêm nhận được là khóa và không thể giao dịch.
 • Không giới hạn số phần thưởng thêm mỗi nhân vật (Ví dụ tham gia 50 lần thì sẽ nhận được thêm 10 Tinh Diệu)
 • Tinh Diệu dùng để đổi nguyên liệu hóa cảnh Tinh Hồn (10 Tinh Diệu đổi được 1 Tinh Hồn, nhấp chuột phải vào để thao tác)
 • Nguyệt Hồn dùng để đổi nguyên liệu hóa cảnh Nguyệt Phách (10 Nguyệt Hồn đổi được 1 Nguyệt Phách, nhấp chuột phải vào để thao tác)

Thái Hư

 • Giờ đây nhân sĩ có thể sử dụng thêm các loại Bồng Lai Lộ Thủy để gia tăng kinh nghiệm vượt ải.
 • Hiệu quả tăng kinh nghiệm của Bồng Lai có cộng dồn với Thái Hư Thần Du Đơn. (Tối đa x6 lần kinh nghiệm).

Boss Thế Giới

Boss thế giới xuất hiện vào 2 khung giờ:

 • Đợt 1 vào 16h00 hàng ngày.
 • Đợt 2 vào 21h00 hàng ngày.

Mỗi đợt sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong 4 loại BOSS dưới đây:

Tên BOSS Vị trí xuất hiện
Đào Hoa Đảo Chủ - Hoàng Long
 • Vị trí: Bản đồ Đào Hoa Đảo.
 • Tọa độ:
  • 195/180
  • 195/168
  • 174/164
  • 175/179
  • 184/187
Tây Vực Thương Lang - Bá Vương
 • Vị trí: Bản đồ Quang Minh Đỉnh.
 • Tọa độ:
  • 210/207    
  • 222/194
  • 208/193    
  • 202/203
  • 192/194
Ngọc Sơn Chi Linh - Thiên Cửu
 • Vị trí: Bản đồ Điểm Thương Sơn.
 • Tọa độ:
  • 185/180    
  • 195/181
  • 205/185    
  • 196/193
  • 204/199
U Trạch Chi Ảnh - Minh Võ
 • Vị trí: Bản đồ Vân Mộng Trạch.
 • Tọa độ:
  • 190/185    
  • 192/176
  • 182/173    
  • 180/182
  • 171/190

Phần thưởng BOSS được bổ sung thêm:

Loại hình thưởng Phần thưởng
Tổ đội kích sát BOSS
 • 20 Mảnh mật tịch
 • 1 Đồng Tế Chi Nguyện
 • 1 Túi Hỏa Phụng Linh
 • 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
 • 1 Hãn Vũ Tinh Phách (Tỉ lệ 50%)
Người mở Rương Vàng Đại Chiến
 • 40.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 40 mảnh mật tịch
 • 1 Túi Hỏa Phụng Linh
 • 1 Thanh Long Hồn (Tỉ lệ 50%)
 • 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển (Tỉ lệ 50%)
 • 1 Hãn Vũ Tinh Phách