Hình ảnh

Tân Thủ Lệnh

Tân Thủ Lệnh

Cách nhận

Mỗi nhân vật mới tạo đều tự động nhận được 1 Tân Thủ Lệnh trong hành trang, trong trường hợp bị mất, quý nhân sĩ có thể đăng nhập lại để nhận lại thẻ bị mất.

Một số chức năng trong Tân Thủ Lệnh chỉ được kích hoạt kể từ sau bảo trì ngày 12/11/2020.

Chức năng hỗ trợ

Loại hỗ trợ Nội dung
Gia nhập và học kỹ năng môn phái
 • Hỗ trợ vào môn phái tự chọn theo sở thích (bỏ qua nhiệm vụ sơ nhập).
 • Hỗ trợ học và tăng tối đa toàn bộ kỹ năng (riêng trấn phái chỉ học cấp 1).
 • Nhận 10.000 điểm danh vọng.
 • Nhận 10.000 điểm sư môn.
 • Nhân vật sẽ tăng đến chuyển sinh 7 cấp 90 sau khi chọn chức năng này, đồng thời nhận được Quà Tân Thủ.
Hỗ trợ phái Thiếu Lâm Trượng
 • Nhận 99 Thiên Phật Châu.
 • Nhận 99 Phá Ma Chú.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần.
Hỗ trợ phái Đường Môn Châm
 • Nhận 2000 Ám Khí mỗi loại.
 • Nhận 999 Cơ Quan.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần.
Hỗ trợ phái Nga Mi Kiếm
 • Nhận 200 Xá Lợi Kim Đơn.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần.
Hỗ trợ phái Dương Gia Thương
 • Nhận 1 chiến mã Lưu Vân Kỳ Lân Thú có thuộc tính như sau:
  • Chính xác +150
  • Tốc độ di chuyển +35%
 • Ngoài ra Chiến Mã nhận được còn có ngẫu nhiên 1 trong các thuộc tính sau:
  • Sinh lực +1000
  • Sinh lực +4000
  • Ngoại công +4%
  • Ngoại công +8%
  • Tốc độ xuất chiêu +6%
  • Tốc độ xuất chiêu +8%
  • Hỗ trợ mật tịch +4%
  • Hỗ trợ mật tịch +5%
  • Nội ngoại phòng +98 điểm
  • Nội lực tiêu hao giảm 15%
  • Tất cả thuộc tính +10
  • Sát thương Dương Gia Bôn Lang Thương +15%
  • Sát thương Dương Gia Toái Kim Tiễn +15%
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần.
Hỗ trợ phái Dương Gia Cung
 • Nhận 1 chiến mã Lưu Vân Kỳ Lân Thú có thuộc tính giống như phần mô tả ở trên.
 • Nhận 2000 Tụ Tiễn.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần.
 • Lưu ý: Nếu đã sở hữu Lưu Vân Kỳ Lân Thú thì sẽ không nhận được chiến mã hỗ trợ nữa.
Hỗ trợ phái Hiệp Độc
 • Nhận 30 thi phong phù Trùng Quái Vương.
 • Nhận 30 thi phong phù Hỏa Kỳ Lân.
 • Nhận 30 thi phong phù Huyền Võ Đao.
 • Nhận 30 thi phong phù Xích Luyện Hỏa Hồ.
 • Nhận 30 thi phong phù Liệt Nhan Li Long.
 • Nhận 2 thi phong phù Lãnh Hương Lăng.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần.
Hỗ trợ phái Tà Độc
 • Nhận 200 Cổ độc mỗi loại.
 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận 1 lần.
Hỗ trợ phái Thúy Yên Linh Nữ
 • Hỗ trợ thao tác:
  • Nuôi Tiểu Điêu.
  • Huấn luyện Tiểu Điêu.
 • Nhận ngẫu nhiên 1 Tiểu Điêu.
 • Mỗi ngày chỉ có thể thao tác hoặc nhận Tiểu Điêu 1 lần.
Hỗ trợ phái Côn Lôn Kiếm Tôn
 • Nhận Linh Kiếm và Lò Luyện Kiếm.

Chức năng khác

Ngoài ra quý nhân sĩ còn có thể thực hiện nhanh các thao tác sau trong Tân Thủ Lệnh

 • Kiểm tra số ngày mở máy chủ.
 • Kích hoạt danh phận Đại Hiệp.
 • Thao tác các chức năng của Đại Hiệp Lệnh.
 • Kích hoạt Linh Phách vũ khí.
 • Tham gia hoạt động Code.
 • Một số thao tác khác (Sẽ thông báo trên trang chủ khi có các cập nhật liên quan).

Phần thưởng

Tân Thủ Lệnh có 3 loại phần thưởng: phần thưởng hàng ngày - hàng tuần, phần thưởng dành cho nhân vật mới gia nhập giang hồ.

Phần thưởng hàng ngày và hàng tuần

Nhân vật có danh phận Đại Hiệp sẽ nhận thêm một số phần thưởng đặc biệt khác từ phần quà hàng ngày và hàng tuần.

Người chơi Phần thường hàng ngày Phần thưởng hàng tuần
Người chơi thường
 • 10 Túi Quà Võ Lâm
 • 2 Tu Chân Yếu Quyết
 • 3 Cây Bát Nhã Nhỏ (24h)
 • 3 Cây Bát Nhã Lớn (24h)
 • 3 Cây Tứ Linh (24h)
 • 2 Thiên Kiêu Lệnh
 • 5 Nữ Oa Bảo Hạp
 • 2 Ngôi Sao May Mắn
 • 1 Thiên Cang Lệnh
 • 1 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 100 điểm Lịch Luyện mật tịch
 • 100 điểm Phong Hoa
Người chơi có danh phận Đại Hiệp
 • 20 Túi Quà Võ Lâm
 • 4 Tu Chân Yếu Quyết
 • 3 Cây Bát Nhã Nhỏ (24h)
 • 3 Cây Bát Nhã Lớn (24h)
 • 3 Cây Tứ Linh (24h)
 • 2 túi Hạt Giống (24h)
 • 5 Thiên Kiêu Lệnh
 • 10 Nữ Oa Bảo Hạp
 • 4 Ngôi Sao May Mắn
 • 2 Thiên Cang Lệnh
 • 2 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 1 Linh Khí Rực Rỡ
 • 100 mảnh Thú Cưỡi
 • 200 điểm Lịch Luyện mật tịch
 • 200 điểm Phong Hoa
Phần thưởng Tân Thủ

Sau khi lựa chọn hệ phái, nhân sĩ sẽ nhận được 1 Túi Quà Tân Thủ


Phần thưởng trong túi quà bao gồm:

Phần thưởng
1 Cửu Thiên Vô Cực Đơn 10 Túi Quà Võ Lâm
1 Rương Yếu Quyết-Sơ 1 Mật tịch siêu cấp 20% 3 phụ lục
1 Bộ trang bị Diệu Dương +9 1 Thú cưỡi Tuyệt Địa 100% (vĩnh viễn)
Tăng cấp nhân vật Chuyển Sinh 7 cấp 90 -


Chưởng quản kính bút,
Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ