Thời gian cập nhật

Sau bảo trì 00h00 ngày 19/11/2020

Cập nhật Tủ Áo Thiên Biến Tiếu

Ngoại trang cánh tại Tủ Áo được sắp xếp lại theo thời gian ra mắt mới nhất đến cũ nhất, tiện cho nhân sĩ trong việc tra xem và thử các loại ngoại trang mới. Ngoài ra bổn trang còn nhập thêm nhiều mặt hàng mới (sẽ xuất hiện trong sự kiện sắp tới) bao gồm:

  • 30 bộ ngoại trang mới.
  • 34 ngoại trang trang sức mới.
  • Vật phẩm đổi Ngoại Trang và thú cưỡi mới: Thẻ ngoại trang Chí Tôn.

Tủ Áo Thiên Biến Tiếu
Một trong số ngoại trang mới cập nhật

Cập nhật Túi Quà Võ Lâm và Hộp Quà Sự Kiện

Nhiều hoạt động hơn, nhiều Túi Quà hơn!

Tên hoạt động Số lượng túi Hộp quà sự kiện
Online mỗi 60 phút 1 túi -
Online mỗi 180 phút 10 túi -
Lương Sơn Bạc 1 túi 1 hộp
Vạn Kiếm Trũng 1 túi -> 2 túi 2 hộp
Kiếm Đãng Yến Vân 2 túi 2 hộp
Địa Huyền Cung 1 túi 1 hộp
Thái Nhất Tháp 1 túi -> 2 túi 2 hộp
Thái Hư thưởng qua ải 2 túi 2 hộp
Tàng Kiếm thưởng qua ải 2 túi -> 5 túi 5 hộp
Tử Quang Các thưởng qua ải 1 túi -> 20 túi 20 hộp
Tử Quang Các ải 5 5 túi -> 25 túi -
Tử Quang Các ải 6 10 túi -> 30 túi -
Tống Liêu - Nhạn Môn Quan 20 túi 20 hộp
Tống Liêu - Bảo vệ Thành Trì 10 túi 10 hộp
Tống Liêu - Lương Thảo Chiến 5 túi 5 hộp
Tống Liêu - Thôn Trang Chiến 5 túi 5 hộp
Pháo Đài Chiến Liên Server 20 túi 20 hộp
Diễn võ Thiên Môn Trận 5 túi 5 hộp
Thiên Môn Trận Liên Server 10 túi 10 hộp
Chiến trường Hiệp Lộ 50 túi 50 hộp
Hoàn thành 1 lần cướp tiêu 4 túi 4 túi
Hoàn thành 1 lần vận tiêu 2 túi 2 túi
Trồng thành công 1 cây túi hạt giống 1 túi 1 hộp
Thu hoạch bát nhã nhỏ 1 túi -> 2 túi 2 hộp
Thu hoạch bát nhã lớn 1 túi -> 5 túi 5 hộp
Trồng thành công 1 cây Tứ Linh 1 túi -> 2 túi 2 hộp
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Thương Hội 2 túi 2 hộp
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Sư Môn mới 2 túi -> 5 túi 5 hộp
Dùng 16 sao may mắn 5 túi -> 50 túi 50 hộp
Mỗi lần dùng 100 Nữ Oa Bảo Hạp 5 túi -> 50 túi 50 hộp
Hoàn thành 1 lần nhiệm vụ Tài Nguyên Chiến 5 túi 5 hộp
Kích sát BOSS Hoàng Kim 50 túi -
Mở rương nhỏ BOSS Hoàng Kim 10 túi -
Mở rương vàng BOSS Hoàng Kim 20 túi -

Chi tiết về Túi Quà Võ Lâm, nhân sĩ vui lòng tìm hiểu tại bài viết này.

Chức năng đổi tên

Một số lỗi về chức năng đổi tên đã được ghi nhận và sửa trong bản cập nhật lần này.

Lưu ý:

  • Sau bảo trì nhân sĩ cần chạy autoupdate.exe để cập nhật client lên phiên bản mới nhất mới có thể vào game.
  • Nếu xảy ra lỗi cập nhật, nhân sĩ vui lòng liên hệ với bổn trang thông qua Fanpage để được hỗ trợ trực tiếp.

Nhóm phát triển Võ Lâm 2