Hóa Cảnh

 • Điểm tiềm năng tăng: 400 -> 150
 • Tất cả thuộc tính cơ bản tăng: 180- > 120
 • Giới hạn toàn thuộc tính tăng: 300- > 200
 • Miễn giảm sát thương 10% -> Thiên mệnh tăng 180 điểm
 • Bạo kích tăng 150 điểm -> Giới hạn Thiên mệnh tăng 100 điểm
 • Phá địch tăng 500 điểm -> Phá quân tăng 100 điểm.
 • Vô cụ tăng 550 điểm -> Đỡ đòn tăng 110 điểm
Điểm đỡ đòn giúp giảm toàn bộ sát thương cuối cùng nhận vào từ người chơi (Bao gồm cả sát thương chuẩn, không có tác dụng với sát thương độc)
 

Kỹ năng Thú cưng

Nguyên Thủy Bạo Nộ
 • Giúp chủ nhân tăng Phá địch 100-150 điểm -> Giúp chủ nhân tăng Phá quân 50-100 điểm.

Thiết Bố Sam
 • Giúp chủ nhân tăng Vô cụ 100-150 điểm -> Giúp chủ nhân tăng Ngạo cốt 50-100 điểm.

Tiến cấp mật tịch

 • Bổ sung hiệu ứng giúp nhận biết mật tịch đã được thăng hoa Chân Võ Bảo Điển.
 • Điểm Vô cụ được đổi thành điểm Ngạo cốt

Thương Hải Di Châu

 • Bổ sung châu Vạn Tượng, mỗi nhân vật chỉ được đeo 2 viên.
 • Sửa 1 lỗi khiến thuộc tính bộ không được kích hoạt.
Lãnh Nguyệt:
 • Tăng 20-140 Phá địch -> Tăng 40 phá quân.
Thanh Tự:
 • Tăng 20-140 Vô cụ -> Tăng 10-40 giới hạn thiên mệnh.
Tuế Mạo:
 • Tất cả thuộc tính tăng 15-40 điểm -> Tăng 10-40 giới hạn toàn thuộc tính.
Mạnh Xuân:
 • Vô cụ tăng 20-140 điểm -> Tăng 20-80 điểm Thiên mệnh.
Sơ Thương:
 • Vô cụ tăng 20-140 điểm -> Tăng 20-80 điểm Thiên mệnh.
Ưng Chung:
 • Vô cụ tăng 20-140 điểm -> Tăng 10-40 giới hạn Thiên mệnh.
Vạn Tượng-Vụ-Thủy Vân (mới)
 • Khắc né tăng 10%
Vạn Tượng-Vụ-Thanh Huy (mới)
 • Thiên mệnh tăng 35 điểm
Vạn Tượng-Vũ-Long Nhuận (mới)
 • Giới hạn Thiên mệnh tăng 70 điểm

Tín vật bang hội & hiệu bang

Tín vật Bang hội
 • Thuộc tính tăng điểm Phá địch được đổi thành tăng Thiên mệnh.

Hiệu Bang
 • Thuộc tính tăng điểm Vô cụ được đổi thành tăng Ngạo cốt

Cấp hiệu bang
Thuộc tính
1
 • Ngạo cốt tăng 8 điểm
 • Sinh lực tăng 10.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 10 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 10%
2
 • Ngạo cốt tăng 12 điểm
 • Sinh lực tăng 12.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 12 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 15%
3
 • Ngạo cốt tăng 16 điểm
 • Sinh lực tăng 14.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 14 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 20%
4
 • Ngạo cốt tăng 20 điểm
 • Sinh lực tăng 16.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 16 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 25%
5
 • Ngạo cốt tăng 32 điểm
 • Sinh lực tăng 18.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 20 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 40%
6
 • Ngạo cốt tăng 36 điểm
 • Sinh lực tăng 20.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 25 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 50%
7
 • Ngạo cốt tăng 48 điểm
 • Sinh lực tăng 25.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 30 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 60%
8
 • Ngạo cốt tăng 60 điểm
 • Sinh lực tăng 30.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 35 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 70%
9
 • Ngạo cốt tăng 100 điểm
 • Sinh lực tăng 35.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 40 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 80%
10
 • Ngạo cốt tăng 120 điểm
 • Sinh lực tăng 40.000 điểm
 • Bạo phòng tăng 50 điểm
 • Giảm thương bạo kích tăng 100%

Kinh mạch

 • Tăng giới hạn điểm tiềm năng theo cấp kinh mạch -> Loại bỏ
 • Mỗi cấp kinh mạch giờ đây sẽ giúp tăng thêm 100 điểm giới hạn toàn thuộc tính. (Mạch Võ Giả tăng 101 điểm)

Mật tịch Giang hồ

Kim Thiền Công (Mật tịch Kim Thiền)
 • Kim Thiền Thoát Xác (chiêu)
  • Tỉ lệ Né tránh tăng 3% -> Khắc né tăng 3%
Tứ Linh Tử Y Quyết
 • Thời gian hiệu quả hỗ trợ tăng: 0-15%
 • Thời gian trạng thái phụ diện kéo dài: 10-30%
 • Tử Khí Đông Lai (Chiêu)
  • Thời gian duy trì: 90 giây -> 120 giây
  • Tất cả hiệu quả hỗ trợ tăng 10%
  • Thời gian hiệu quả phụ diện kéo dài 10%