Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì 13h00 ngày 20/11/2020.
 • Thời gian kết thúc23h59 - ngày 10/12/2020
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 59 trở lên và đã học kỹ năng cấp 55.
 • Lưu ý: Khi bắt đầu, hệ thống sẽ xóa bỏ các vật phẩm Mảnh Hổ Phù từ sự kiện trước (nếu còn) trong hành trang, rương chứa đồ của nhân vật.
 • Tại bản đồ Thiên Tầm Tháp, nếu đồ sát người chơi khác sẽ bị tăng điểm PK của bản thân.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung

Đại sứ hoạt động
Đại Sứ Hoạt Động

 • Vị trí:
  • Biện Kinh (172/177)
  • Tuyền Châu (178/184)
  • Tương Dương (180/184)
  • Thành Đô (216/220)
 • Chức năng:
  • Đổi thưởng Kim Hổ Phù.
  • Truyền tống đến Thiên Tầm Huyễn Cảnh.
Võ Lâm II
Mảnh Hổ Phù
 • Nguồn gốc: Thu thập được khi tham các tính năng sau:
  • Lương Sơn Bạc.
  • Vạn Kiếm Trũng.
  • Thái Nhất Tháp.
  • Địa Huyền Cung.
  • Diệt quái trong Thiên Tầm Huyễn Cảnh.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, không thể vứt bỏ.
 • Chức năng: Là nguyên liệu ghép Kim Hổ Phù.
 • Lưu ý: Vật phẩm sẽ bị xóa sau khi sự kiện kết thúc.
Võ Lâm II
Bổ Kim Thạch
 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các tại Lạc Viên - trang 3 theo 2 hình thức sau:
  • Bao Bổ Kim Thạch nhỏ (chứa 10 Bổ Kim Thạch): 250 Xu.
  • Bao Bổ Kim Thạch lớn (chứa 50 Bổ Kim Thạch): 1000 Xu.
 • Chức năng: Là nguyên liệu ghép Kim Hổ Phù.
Võ Lâm II
Kim Hổ Phù
 • Nguồn gốc: Thu thập được khi tham các tính năng sau:
  • Lương Sơn Bạc.
  • Vạn Kiếm Trũng.
  • Thái Nhất Tháp.
  • Địa Huyền Cung.
  • Diệt Boss trong Thiên Tầm Huyễn Cảnh.
  • Nhận được từ Chiến Kỳ Bang Phái, Thiết Huyết.
  • Ghép từ Mảnh Hổ Phù và Bổ Kim Thạch.
 • Tính chất: Có thể khóa hoặc không khóa, không thể vứt bỏ.
 • Chức năng: Đổi thưởng các vật phẩm quý giá.
 • Lưu ý:
  • Vật phẩm sẽ bị xóa sau khi sự kiện kết thúc.
  • Kim Hổ Phù từ nguồn miễn phí (vượt ải phó bản, đánh quái - Boss, từ Chiến Kỳ Bang Phái, Thiết Huyết) chỉ nhận được tối đa 5 cái/ngày.
  • Kim Hổ Phù ghép từ Mảnh Hổ Phù và Bổ Kim Thạch không giới hạn số lượng.

Công thức ghép Kim Hổ Phù

Nhân vật có danh phận Đại Hiệp 1 Mảnh Hổ Phù + 1 Bổ Kim Thạch = 1 Kim Hổ Phù
Nhân vật thường 3 Mảnh Hổ Phù + 1 Bổ Kim Thạch = 1 Kim Hổ Phù

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nhân vật đủ điều kiện đến gặp NPC Đại Sứ Hoạt Động để đến bản đồ Thiên Tầm Huyễn Cảnh.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Tiêu diệt quái trong Thiên Tầm Huyễn Cảnh có thể nhận được Mảnh Hổ Phù, kinh nghiệm, điểm Chân khí... và nhiều phần thưởng khác.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện Boss Tinh Anh. Tiêu diệt Boss có thể nhận được Thiên Tầm Bảo Rương với phần thưởng hấp dẫn.

Boss Hoàng Kim

 • Thời gian xuất hiện: Vào lúc 12h30 và 22h00 mỗi ngày.
 • Đến thời gian quy định, Đông Phương Bất Bại sẽ xuất hiện ngẫu nhiên tại 1 vị trí trong Thiên Tầm Huyễn Cảnh và được thông báo tại kênh hệ thống.
 • Nhân sĩ tham gia tiêu diệt Boss để nhận những kỳ trân dị bảo quý hiếm.
 • Lưu ý: Sau 30 phút kể từ khi xuất hiện, nếu chưa bị tiêu diệt thì Boss sẽ biến mất.

 

Võ Lâm II
Boss Cửu Tuyệt Kiếm Ma với hệ thống sát thương cực mạnh

Võ Lâm II
Boss Đông Phương Bất Bại - Ảo diệu trên từng chiêu thức

Phần thưởng đánh quái

 • Quái và Boss càng cao cấp thì phần thưởng nhận được khi tiêu diệt càng quý giá.
 • Chiến Kỳ Bang Phái và Chiến Kỳ Thiết Huyết chỉ có thể nhận từ Boss Hoàng Kim.
 • Khi tiêu diệt quái và Boss trong Thiên Tầm Huyễn Cảnh, nhân sĩ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, chân khí, danh vọng, sư môn... và ngẫu nhiên các phần thưởng bên dưới.
 • Đặc biệt, khi tiêu diệt Boss tại Thiên Tầm Tháp sẽ có thể nhận được ngẫu nhiên nhiều phần thưởng hấp dẫn như Thiên Cang Lệnh, Thiên Môn Kim Lệnh, Thiên Kiêu Lệnh, Cổ Linh Thạch, Cổ Linh Ngọc, các loại Báo Đen Bảo Bảo vĩnh viễn không khóa, Báo Vàng Bảo Bảo vĩnh viễn không khóa...
 • Boss càng cao cấp thì tỉ lệ xuất hiện phần thưởng quý càng lớn.

Vo Lam II

Phần thưởng đánh quái & BOSS trong Thiên Tầm Tháp

Phần thưởng Chiến Kỳ Bang Phái

Hình ảnh Nội dung
Phong Thần
Chiến Kỳ Bang Phái
 • Cách sử dụng: Nhân vật đã gia nhập môn phái và Bang hội có thể sử dụng Chiến Kỳ tại các thành chính.
 • Cách nhận thưởng: Các nhân vật cấp 85 trở lên, đã học hết kỹ năng cấp 55 và nhập Bang hội trên 1 ngày có thể nhấp vào Chiến Kỳ để nhận thưởng.
 • Giới hạn: Mỗi ngày nhận thưởng tối đa 1 lần.
 • Lưu ý: Tên Bang hội có ký tự đặc biệt sẽ không thể sử dụng Chiến Kỳ.
 • Phần thưởng:
  • 12.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • 800 điểm Chân khí.
  • 200 điểm Danh vọng.
  • 300 điểm Sư môn.
  • 1 Kim Hổ Phù (khóa).
  • 20 Cổ Linh Thạch.
Phong Thần
Chiến Kỳ Thiết Huyết
 • Cách sử dụng: Nhân vật đã gia nhập môn phái và Bang hội có thể sử dụng Chiến Kỳ tại các thành chính.
 • Cách nhận thưởng: Các nhân vật cấp 85 trở lên, đã học hết kỹ năng cấp 55 và nhập Bang hội trên 1 ngày có thể nhấp vào Chiến Kỳ để nhận thưởng.
 • Giới hạn: Mỗi ngày nhận thưởng tối đa 1 lần.
 • Lưu ý: Tên Bang hội có ký tự đặc biệt sẽ không thể sử dụng Chiến Kỳ.
 • Phần thưởng:
  • 15.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • 1.000 điểm Chân khí.
  • 300 điểm Danh vọng.
  • 400 điểm Sư môn.
  • 2 Kim Hổ Phù (khóa).
  • 40 Cổ Linh Thạch.

Cửa hàng Kim Hổ Phù

Võ Lâm II

Võ Lâm II

 

Võ Lâm 2

Tiệm đổi thưởng Kim Hổ Phù

 • Nhấp phải vào vật phẩm Kim Hổ Phù, nhân sĩ có thể mở cửa tiệm Kim Hổ Phù để đổi được những phần thưởng hấp dẫn.
 • Trong suốt thời gian sự kiện, mỗi phần thưởng đều sẽ có số lần đổi giới hạn.
Vật phẩm Tính chất Kim Hổ Phù
tiêu hao
Giới hạn
đổi
1 Phiếu Đổi Ngoại Trang Khóa 1

-

1 Vé đổi trang sức Ngoại Trang Khóa 2 -
1 Mảnh Thú Cưỡi Không khóa 1 -
Nguyên Thủy Bạo Nộ cấp 2
(Sách kỹ năng đồng hành cao cấp)
Không khóa 6.000 -
Thiết Bố Sam cấp 2
(Sách kỹ năng đồng hành cao cấp)
Không khóa 6.000 -
1 Thiên Môn Kim Lệnh Không khóa 240 10
1 Thiên Cang Lệnh Không khóa 240 10
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 5 Không khóa 10 100
1 Luyện Lô Thiết cấp 5 Không khóa 10 100
1 Tẩy Tâm Thạch cấp 6 Không khóa 40 100
1 Luyện Lô Thiết cấp 6 không khóa 40 100
1 Huyết Trích Thạch cấp 3 Khóa 7 40
1 Nguyệt Bạch Thạch cấp 3 Khóa 7 40
1 Hổ Phách Thạch cấp 3 Khóa 7 40
1 Hắc Diệu Thạch cấp 3 Khóa 7 40
1 Huyết Trích Thạch cấp 4 Khóa 28 40
1 Nguyệt Bạch Thạch cấp 4 Khóa 28 40
1 Hổ Phách Thạch cấp 4 Khóa 28 40
1 Hắc Diệu Thạch cấp 4 Khóa 28 40
1 Huyết Trích Thạch cấp 5 Khóa 112 20
1 Nguyệt Bạch Thạch cấp 5 Khóa 112 20
1 Hổ Phách Thạch cấp 5 Khóa 112 20
1 Hắc Diệu Thạch cấp 5 Khóa 112 20
Tiểu Bạch Dương Khóa 3.000 1
Bạch Liên Hoa Khóa 6.000 1
Hồng Liên Hoa Không khóa 6.000 1
Tử Liên Hoa Khóa 6.000 1
Túi Hỏa Phụng Khóa 500 -
Bảo Rương Tàng Kiếm Không khóa 5000 -
Chiến Mã Liêu Quốc (Dương Gia) Không khóa 16000 -
Chiến Mã Tây Hạ (Dương Gia) Không khóa 16000 -
Thẻ tọa kỵ Truyền Thuyết Không khóa 9000 -
Thẻ ngoại trang Chí Tôn Không khóa 9000 -
Thẻ trang sức Linh Lung Không khóa 9000 -
Long Mã Khóa 4500 1
Tuyết Nghê Không khóa 4500 1

 

Chiến mã liêu quốcChiến mã tây hạ
Hình ảnh 2 loại chiến mã Dương Gia mới

 • Sử dụng Phiếu Đổi Ngoại Trang và điểm Phong Hoa với số lượng nhất định có thể đổi được những loại ngoại trang Kim Xà vĩnh viễn (khóa) đẹp mắt tại NPC Đại Sứ Phong Hoa - Tuyền Châu 178/185 (Cửa Hàng Phong Hoa).
 • Sử dụng Mảnh thú cưỡi có thể nâng cấp thú cưỡi lên 140% tốc độ di chuyển.

Đại Sứ Phong Hoa

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Vo Lam II

Hình minh họa các loại ngoại trang đẹp mắt