Thời gian & điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì 13h00 ngày 20/11/2020.
 • Kết thúc24h00 ngày 04/12/2020.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật cấp 59 trở lên.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Nội dung

Đại sứ hoạt động

Đại Sứ Hoạt Động

 • Vị trí xuất hiện:
  • Biện Kinh (172/177)
  • Tuyền Châu (178/184)
  • Tương Dương (180/184)
  • Thành Đô (216/220)
 • Chức năng:
  • Giới thiệu hoạt động.
  • Đoán số may mắn nhận Ngọn Lửa Lam.
  • Đến Thiên Sư Bí Cảnh.
  • Đến Quỷ Môn Hồi Lăng Quan
   .
Ngọn Lửa Đen
Ngọn Lửa Đen
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia:
  • Lương Sơn Bạc.
  • Vạn Kiếm Trũng.
 • Chức năng: Chế tạo Ngọn Lửa Ngũ Sắc.
Ngọn Lửa Đỏ
Ngọn Lửa Đỏ
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia:
  • Địa Huyền Cung.
  • Thái Nhất Tháp.
  • Thí Luyện Tứ Linh.
 • Chức năng: Chế tạo Ngọn Lửa Ngũ Sắc.
Ngọn Lửa Vàng
Ngọn Lửa Vàng
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia:
  • Tài Nguyên Chiến.
 • Chức năng: Chế tạo Ngọn Lửa Ngũ Sắc.
Ngọn Lửa Lục
Ngọn Lửa Lục
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đánh quái tại các bản đồ sau:
  • Quỷ Môn Hồi Lăng Quan.
  • Thiên Sư Bí Cảnh.
 • Chức năng: Chế tạo Ngọn Lửa Ngũ Sắc.
Ngọn Lửa Lam
Ngọn Lửa Lam
 • Nguồn gốc: Tham gia đoán số nhận thưởng.
 • Chức năng: Chế tạo Ngọn Lửa Ngũ Sắc.
Ngũ Sắc Chi Tinh
Ngũ Sắc Chi Tinh
 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các.
 • Giá bán: 30 Xu Võ Lâm II.
Ngọn Lửa Ngũ Sắc
Ngọn Lửa Ngũ Sắc
 • Nguồn gốc:
   • Ghép bằng công thức:
  05 ngọn lửa bất kỳ + 01 Ngũ Sắc Chi Tinh
  • Xuất hiện ngẫu nhiên khi tiêu diệt quái tinh anh tại khu vực Thiên Sư Bí Cảnh và Quỷ Môn Hồi Lăng Quan.
 • Chức năng: Thắp sáng Hỏa Đàn thu phí.

Thắp sáng Thịnh Hạ Thánh Hỏa

NPC Mô tả
Hỏa Đàn
Thịnh Hạ Hỏa Đàn
 • Vị trí:
  • Tuyền Châu (165/192)
  • Đại Lý (180/179)
  • Thành Đô (231/222)
  • Phượng Tường (221/195)
  • Tương Dương (178/175)
  • Biện Kinh (180/175)
 • Chức năng:
  • Thắp sáng Hỏa Đàn miễn phí: Mỗi lần thắp sáng sẽ tiêu hao 05 loại lửa (mỗi loại 01 cái).
  • Thắp sáng Hỏa Đàn thu phí: Mỗi lần thắp sáng sẽ tiêu hao 01 Ngọn Lửa Ngũ Sắc.
 • Lưu ý:
  • Mỗi Hỏa Đàn Rực Lửa chỉ thắp sáng được 03 lần miễn phí/ngày.
  • Số lần thắp sáng thu phí trong ngày không hạn chế (tối đa 3.000 lần trong suốt sự kiện) và có điểm cống hiến tương ứng như sau:
   • Điểm tích lũy thắp sáng của bản thân tăng 1.
   • Điểm tích lũy thắp sáng của server tăng 3.

Phần thưởng hoạt động

Phần thưởng đánh quái

Khi tiêu diệt quái tinh anh trong Thiên Sư Bí Cảnh và Quỷ Môn Hồi Lăng Quan, nhân sĩ nhận được những phần thưởng như dưới đây:

 • 333.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 điểm danh vọng Chiết Xung Xã.
 • Và ngẫu nhiên 01 trong các phần thưởng theo bảng sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Ngọn Lửa Ngũ Sắc (khóa) 1 Huân Chương Anh Hùng (khóa)
1 Đá Quý cấp 1 - 3 2 Hào Hiệp Lệnh (khóa)
1 Bí Ngân Chùy (khóa) 1 Bí Ngân Toản (khóa)
10 Huyền Viêm Thiết 10 Viêm Linh Ti
10 Da Ma Lang 10 Da Địa Long
1 Thiên Kiêu Lệnh (khóa) -
Phần thưởng thắp sáng Hỏa Đàn miễn phí
 • 7.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 10 điểm danh vọng Chiết Xung Xã.
 • Và ngẫu nhiên 01 trong các phần thưởng theo bảng sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Hắc Ngọc Đoạn Thục Cao (khóa) 1 Sinh Sinh Hóa Tán (khóa)
1 Vạn Vật Quy Nguyên Đơn (khóa) 1 Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn (khóa)
1 Bạch Câu Hoàn (7 ngày, khóa) 1 Thiết Tinh cấp 1 (khóa)
1 Đại Bạch Câu Hoàn (7 ngày, khóa) 1 Thiết Tinh cấp 2 (khóa)
1 Bạch Câu Tiên Đơn (7 ngày, khóa) 1 Thiết Tinh cấp 3 (khóa)
1 Bí Ngân Chùy (khóa) 1 Thiết Tinh cấp 4 (khóa)
1 Huân Chương Anh Hùng (khóa) 1 Đôn Hoàng Huyền Thiết
1 Đôn Hoàng Huyền Tinh 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày, khóa)
1 Hộp trang sức Tiếu Ngạo Giang Hồ
(mở nhận được ngoại trang ngẫu nhiên hạn dùng 30 ngày)
1 Hộp Ngoại Trang Hồng Phong
(mở nhận được ngoại trang vĩnh viễn)
20 Huyền Viêm Thiết 20 Viêm Linh Ti
20 Da Địa Long 20 Da Ma Lang
1 Hào Hiệp Lệnh (khóa) 1 Mảnh Thiên Cang (khóa)
1 Mảnh Thiên Môn (khóa) 1 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (7 ngày, khóa)
1 Thiên Kiêu Lệnh (khóa) 1 Thiên Thạch Linh Thạch (7 ngày, khóa)
1 Tiểu Định Hồn (7 ngày, khóa) 1 Bí Ngân Toản (khoá)
1 Thiên Môn Kim Lệnh (khóa) 1 Thiên Cang Lệnh (khóa)
Phần thưởng thắp sáng Hỏa Đàn thu phí
 • 7.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Và ngẫu nhiên 01 trong các phần thưởng theo bảng sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Hồi Tiên Đơn 1 Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn
1 Cây Tứ Linh (7 ngày) 1 Bạch Cầu Hoàn (7 ngày)
1 Đại Bạch Cầu Hoàn (7 ngày) 1 Bạch Cầu Tiên Đơn (7 ngày)
1 Ma Đao Thạch cấp 1 1 Thiết Tinh cấp 1
1 Ma Đao Thạch cấp 2 1 Thiết Tinh cấp 2
1 Ma Đao Thạch cấp 3 1 Thiết Tinh cấp 3
1 Hộp Ngoại Trang Tiêu Dao
(Nam màu Đen, Nữ màu Hồng)
1 Thiết Tinh cấp 4
1 Mảnh Thiên Thạch 1 Thiên Văn Thạch
(cường hóa Văn Sức)
1 Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày) 1 Bát Nhã Lớn (7 ngày)
1 Quân Công Chương (7 ngày) 1 Quân Công Đại (7 ngày)
1 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày) 1 Bát Nhã Nhỏ (7 ngày)
1 Kinh Mạch Ngân Nhân (7 ngày) 1 Bàn Long Bích (7 ngày)
1 Hòa Thị Bích (7 ngày) 1 Thiên Thạch Tinh Thạch
5 Hào Hiệp Lệnh 1 Thái Nhất Lệnh
1 Mảnh Thiên Cang 1 Mảnh Thiên Môn
1 Linh Thạch Khóa 1 1 Linh Thạch Khóa 2
1 Linh Thạch Khóa 3 1 Linh Thạch Khóa 4
1 Linh Thạch Khóa 5 1 Linh Thạch Khóa 6
1 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (7 ngày) 1 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 2 - 4
1 Chiến Xa Tần (7 ngày) 1 Huân Chương Anh Hùng
1 Thiên Môn Kim Lệnh 1 Thiên Cang Lệnh
 • Chiến Xa Tần 7 ngày có thể mang đến đổi thành vĩnh viễn tại NPC Sứ Giả Hoạt Động. Khi đổi sẽ tiêu hao thêm 1 Thiên Môn Kim Lệnh, 1 Thiên Cang Lệnh và 600 điểm phong hoa.

Võ Lâm 2

Phần thưởng theo mốc điểm tích lũy

Khi thắp sáng Thánh Hỏa Đàn thu phí, một lần thắp sáng nhân vật sẽ nhận được 1 điểm tích lũy, khi thắp sáng đến mức tích lũy nhất định sẽ nhận được các phần thưởng cực kỳ hấp dẫn sau:

Điểm Tích Lũy Phần thưởng
10 2 Quân Công Chương
50 2 Quân Công Đại
100 Kinh Nghiệm Đơn-Trung
(500.000.000 điểm kinh nghiệm)
200 2 Tụ Linh Quyết
300 2 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày)
450 2 Thiên Thạch Tinh Thạch (7 ngày)
600 2 Quân Công Vinh Dự (7 ngày)
800 1 Hộp Quà Bỉ Dực Song Phi
(mở nhận được ngoại trang đeo hông 30 ngày)
1.000 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
1.200 1 túi Đá Quý cấp 6
1.600 1 Thẻ Ngoại Trang Chí Tôn (khóa)
(Dùng đổi ngoại trang tại Đại Sứ Phong Hoa)
1.800 1 Thiên Môn Kim Lệnh
2.000 1 Thiên Cang Lệnh
2.200 1 Thẻ Tọa Kỵ Truyền Thuyết (khóa)
(Dùng đổi tọa kỵ tại Đại Sứ Phong Hoa)
2.500 1 Cổ Kim Thạch
3.000 1 Điểm Tinh Ngọc-Nhỏ

Võ Lâm 2

Ngoại trang đổi bằng Thẻ Ngoại Trang Chí Tôn

Võ Lâm 2

Thú cưỡi đổi bằng Thẻ tọa kỵ Truyền Thuyết

Cổ Kim Thạch

Cổ Kim Thạch dùng để cường hóa trang bị Văn Sức lên ngay cấp +10  (chuột phải để sử dụng) .

Điểm Tinh Ngọc-Nhỏ

Điểm Tinh Ngọc-Nhỏ dùng để cường hóa trang bị Văn Sức trực tiếp lên ngay cấp +15 (chuột phải để sử dụng) .

 

Lưu ý

 • Hộp Bỉ Dực Song Phi mở ra nhận được ngoại trang đeo lưng Bỉ Dực Song Phi có hạn sử dụng 30 ngày.
 • Thẻ đổi ngoại trang và tọa kỵ mới nhân sĩ vui lòng tham khảo tại đây.
 • Mỗi ngày, nhân vật thắp sáng Hỏa Đàn miễn phí tối đa 03 lần/thành thị. Tổng cộng nhân vật có thể thắp miễn phí tối đa 18 lần/ngày.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi nhân vật chỉ có thể thắp sáng Hỏa Đàn Rực Lửa thu phí tối đa 3.000 lần.
 • Phần thưởng ở mỗi mốc điểm tích lũy chỉ nhận 01 lần duy nhất.