Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian:
  • Từ sau bảo trì ngày 08/11/2020 (đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng).
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả nhân sĩ Võ Lâm 2 đạt cấp 80 trở lên đều có thể tham gia.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Mô tả
Liên Chi
Liên Chi
 • Vị trí: Biện Kinh (166/174).
 • Chức năng: Tham gia sự kiện Vui Hội Đêm Trăng.

Hộp Quà Sự Kiện

Hộp Quà Sự Kiện

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động trong Game có tỉ lệ nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 999/999, có thể bán tiệm, giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Mở ra nhận được các nguyên liệu sự kiện tháng.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Túi Quà

Túi Quà

 • Nguồn gốc: Mở Hộp Quà Sự Kiện có tỷ lệ nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Hộp Quà Bạc, Hộp Quà Bạch Kim.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Giấy Bạc

Giấy Bạc

 • Nguồn gốc: Mở Hộp Quà Sự Kiện có tỷ lệ nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Hộp Quà Bạc, Hộp Quà Bạch Kim.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Thiệp Tôn Sư

Thiệp Tôn Sư

 • Nguồn gốc: Mở Hộp Quà Sự Kiện có tỷ lệ nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Hộp Quà Tôn Sư.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Tiêu dao ngọc

Tiêu Dao Ngọc

 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Hộp Quà Bạc, Hộp Quà Bạch Kim.

Hộp Quà Bạc

Hộp Quà Bạc

Hộp Quà Bạch Kim

Hộp Quà Bạch Kim

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép tại Liên Chi.
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Hộp Quà Tôn Sư

Hộp Quà Tôn Sư

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép tại Liên Chi.
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng quý và mốc thưởng đặc biệt.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Cách nhận Túi Quà Võ Lâm quý nhân sĩ có thể xem tại đây

Cách ghép

Nguyên Liệu

Thành phẩm
 • 10 Túi Quà
 • 10 Giấy Bạc
 • 20 Tiêu Dao Ngọc
 • 50% nhận được Hộp Quà Bạc
 • 50% nhận được Hộp Quà Bạch Kim
 • 1 Hộp Quà Bạc
 • 1 Hộp Quà Bạch Kim
 • 20 Thiệp Tôn Sư
 • 1 Hộp Quà Tôn Sư


Lưu ý:

 • Cách ghép đã được thay đổi,  giờ đây khi  ghép 100 vật phẩm sẽ không còn ngẫu nhiên 50% tỷ lệ nhận 100 Hộp Quà Bạc hoặc 100 Hộp Quà Bạch Kim mà sẽ tính % theo từng lần ghép riêng biệt. Tức nhân sĩ sẽ có tỷ lệ nhận được 1 nửa số Hộp Quà Bạc và 1 nửa số Hộp Quà Bạch Kim.

Phần thưởng

Phần thưởng Hộp Quà Bạc/Hộp Quà Bạch Kim

Sử dụng Hộp Quà Bạc hoặc Hộp Quà Bạch Kim sẽ nhận được: 8.000.000 điểm kinh nghiệm và một trong các phần thưởng sau:

Phần thưởng
5.900.000 điểm kinh nghiệm 6.800.000 điểm kinh nghiệm 
7.900.000 điểm kinh nghiệm 8.600.000 điểm kinh nghiệm
9.900.000 điểm kinh nghiệm 12.000.000 điểm kinh nghiệm
50 điểm danh vọng 50 điểm sư môn
100 điểm chân khí Mảnh Thái Dịch Hỗn Nguyên
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Vạn Vật Quy Nguyên Đơn
Sinh Sinh Hoa Tán Bạch Cầu Hoàn (7 ngày)
Tam Thanh Hoàn (7 ngày) Lục Thần Hoàn (7 ngày)
Tẩy Tủy Linh Đơn (7 ngày) Tiêu Kiếp Tán (7 ngày)
Tiểu Nhân Sâm (7 ngày) Thần Nông Đơn (7 ngày)
Quân Công Chương (7 ngày) Quân Công Đại (7 ngày)
Quân Công Huy Hoàng (7 ngày) Cây bát nhã nhỏ (7 ngày)
Cây Bát Nhã lớn (7 ngày) Cây Tứ Linh (7 ngày)
Thiên Thạch Linh Thạch (7 ngày) Tiểu Định Hồn (7 ngày)
Đấu Hồn (7 ngày) Tàng Rương
Linh Khí Rực Rỡ Huyết Bồ Đề
Túi Kỹ năng thú cưng cấp 6 Mật tịch siêu cấp ngẫu nhiên
Mốc thưởng Hộp Quà Bạc/Hộp Quà Bạch Kim

Sau khi sử dụng đủ 2000 Hộp Quà Bạc/Hộp Quà Bạch Kim, quý nhân sĩ còn nhận được thêm phần thưởng sau:

Điều kiện Phần thưởng
Sử dụng 2000 Hộp Quà Bạc
 • 10 Kinh Nghiệm Đơn-Siêu
 • 10.000 điểm danh vọng
 • 10.000 điểm sư môn
 • 2.000 điểm phong hoa
Sử dụng 2000 Hộp Quà Bạch Kim
 • 5 Kinh Nghiệm Đơn-Siêu
 • 100 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia
 • 100 Bột Trân Châu

Phần thưởng nhận tại NPC Liên Chi.

Phần thưởng Hộp Quà Tôn Sư

Sử dụng Hộp Quà Tôn Sư sẽ nhận được: 12.000.000 điểm kinh nghiệm và một trong các phần thưởng sau

Điều kiện sử dụng:

 • Nhân vật đã sử dụng đủ 2000 Hộp Quà Bạc2000 Hộp Quà Bạch Kim
Phần thưởng
6.000.000 điểm kinh nghiệm 12.000.000 điểm kinh nghiệm 
18.000.000 điểm kinh nghiệm 24.000.000 điểm kinh nghiệm
28.000.000 điểm kinh nghiệm 34.000.000 điểm kinh nghiệm
Thất Hoa Tụ Linh Tán Mảnh Thái Dịch Hỗn Nguyên
1000 điểm công trạng 20 điểm phong hoa
Linh Chi Tục Mệnh Hoàn Dao Trì Đại Hoàn Đơn
Tuyết Sâm Phản Khí Hoàn Bạch Cầu Tiên Đơn (7 ngày)
Tam Thanh Tiên Đơn (7 ngày) Lục Thần Tiên Đơn (7 ngày)
Thiên Thạch Tinh Thạch (7 ngày) Thiên Thạch Linh Thạch (7 ngày)
Đại Nhân Sâm (7 ngày) Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn (7 ngày)
Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày) Nữ Oa Tinh Thạch (7 ngày)
Quân Công Đại (7 ngày) Quân Công Huy Hoàng (7 ngày)
Thiên Thạch Linh Thạch (7 ngày) Tiểu Định Hồn (7 ngày)
Bánh Ít Bát Bảo Bánh Ít Chân Gà
Tây Bắc Vọng Minh Nguyệt Dạ
Bánh Bột Vàng Trứng Linh Thú (cao)
Vé đổi trang sức ngoại trang Túi Hỏa Phụng
Đấu Hồn Hiệp Nghĩa Chi Chứng x50
Thiên Môn Kim Lệnh Thiên Cang Lệnh
Sách Kỹ Năng Thú Cưng Cấp 6 Hoàng Hổ Bảo Bảo (vĩnh viễn)
Mốc thưởng Hộp Quà Tôn Sư

 Ngoài ra, khi sử dụng Hộp Quà Tôn Sư đến các mốc nhất định đều có thể nhận được thêm 1 phần thưởng tương ứng sau đây (nhận tự động)

Số lần sử dụng Phần thưởng
10 2 Quân Công Chương 
50 2 Quân Công Đại
100 Kinh Nghiệm Đơn-Cao
200 1000 điểm Phong Hoa
300 2 Quân Công Huy Hoàng
400 300 Mảnh Mật Tịch
500 2 Thiên Thạch Tinh Thạch
600 2 Quân Công Vinh Dự
800 1 Đại Định Hồn
1200 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
1600 3 Thần Tài Bảo Rương
1800 2 Túi Hỏa Phụng
2000 2 Thiên Môn Kim Lệnh
2200 2 Thiên Cang Lệnh
2500 1 ngoại trang Hoa Tâm Căn (vĩnh viễn)
3000 1 Khôi Lỗi Cơ Quan Nhân
4000 3 Túi Hỏa Phụng
5000 2 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển

Lưu ý:

 • Kinh Nghiệm Đơn-Cao nhận được sẽ không khóa, khi sử dụng sẽ nhận được 1 tỷ điểm Kinh nghiệm.
 • Khôi Lỗi Cơ Quan Nhân sử dụng sẽ tăng 1 giờ tự động tu chân.
 • Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển mở ra sẽ nhận được tàn quyển cổ phổ ngẫu nhiên.
 • Túi Hỏa Phụng nhận được sẽ không khóa, mở ra nhận được 1 Hỏa Phụng Linh (khóa).
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 5000 hộp quà mỗi loại.

Hoa Tâm Căn

Hình ảnh cánh ngoại trang nhận được (Hoa Tâm Căn và Hoàng Hổ Bảo Bảo)

Chưởng quản xin thông báo,

Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2.