Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian:
  • Từ sau bảo trì ngày 01/01/2021 (đến 23h59 ngày cuối cùng của tháng).
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả nhân sĩ Võ Lâm 2 đạt cấp 80 trở lên đều có thể tham gia.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Mô tả
Liên Chi
Liên Chi
 • Vị trí: Biện Kinh (166/174).
 • Chức năng: Tham gia sự kiện Giáng Sinh An Lành.

Hộp Quà Sự Kiện

Hộp Quà Sự Kiện

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động trong Game có tỉ lệ nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 999/999, có thể bán tiệm, giao dịch, không thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Mở ra nhận được các nguyên liệu sự kiện tháng.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Lá Dong

Lá Dong

 • Nguồn gốc: Mở Hộp Quà Sự Kiện có tỷ lệ nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Bánh Tét, Bánh Chưng.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Gạo Nếp

Gạo Nếp

 • Nguồn gốc: Mở Hộp Quà Sự Kiện có tỷ lệ nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Bánh Tét, Bánh Chưng.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Đậu Xanh Thịt Heo

Đậu Xanh Thịt Heo

 • Nguồn gốc: Mở Hộp Quà Sự Kiện có tỷ lệ nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Bánh Chưng Thập Cẩm.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Tiêu dao ngọc

Tiêu Dao Ngọc

 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Nguyên liệu đổi Bánh Tét, Bánh Chưng.

Bánh Tét

Bánh Tét

Bánh Chưng

Bánh Chưng

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép tại Liên Chi.
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

Bánh Chưng Thập Cẩm

Bánh Chưng Thập Cẩm

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép tại Liên Chi.
 • Tính chất: Xếp chồng 2000/2000, có thể bán tiệm, giao dịch, có thể vứt bỏ, không thể tách.
 • Chức năng: Sử dụng nhận được nhiều phần thưởng quý và mốc thưởng đặc biệt.
 • Chú ý: Vật phẩm sẽ hết hạn vào 24h00 ngày cuối cùng của tháng.

 

Cách ghép

Nguyên Liệu

Thành phẩm
 • 10 Lá Dong
 • 10 Gạo Nếp
 • 20 Tiêu Dao Ngọc
 • 50% nhận được Bánh Tét
 • 50% nhận được Bánh Chưng
 • 1 Bánh Tét
 • 1 Bánh Chưng
 • 20 Đậu Xanh Thịt Heo
 • 1 Bánh Chưng Thập Cẩm

Phần thưởng

Phần thưởng Bánh Tét/Bánh Chưng

Sử dụng Bánh Tét hoặc Bánh Chưng sẽ nhận được: 10.000.000 điểm kinh nghiệm và một trong các phần thưởng sau:

Phần thưởng
5.900.000 điểm kinh nghiệm 6.800.000 điểm kinh nghiệm 
7.900.000 điểm kinh nghiệm 8.600.000 điểm kinh nghiệm
9.900.000 điểm kinh nghiệm 12.000.000 điểm kinh nghiệm
50 điểm danh vọng 50 điểm sư môn
100 điểm chân khí Mảnh Thái Dịch Hỗn Nguyên
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao Vạn Vật Quy Nguyên Đơn
Sinh Sinh Hoa Tán Bạch Cầu Hoàn (7 ngày)
Tam Thanh Hoàn (7 ngày) Lục Thần Hoàn (7 ngày)
Tẩy Tủy Linh Đơn (7 ngày) Tiêu Kiếp Tán (7 ngày)
Tiểu Nhân Sâm (7 ngày) Thần Nông Đơn (7 ngày)
Quân Công Chương (7 ngày) Quân Công Đại (7 ngày)
Quân Công Huy Hoàng (7 ngày) Cây bát nhã nhỏ (7 ngày)
Cây Bát Nhã lớn (7 ngày) Cây Tứ Linh (7 ngày)
Thiên Thạch Linh Thạch (7 ngày) Tiểu Định Hồn (7 ngày)
Đấu Hồn (7 ngày) Tàng Rương
Linh Khí Rực Rỡ Huyết Bồ Đề
Túi Kỹ năng Thú cưng cấp 6 Mật tịch siêu cấp ngẫu nhiên

Mốc thưởng Bánh Tét/Bánh Chưng

Sau khi sử dụng đủ 2000 Bánh Tét/Bánh Chưng, quý nhân sĩ còn nhận được thêm phần thưởng sau:

Điều kiện Phần thưởng
Sử dụng 2000 Bánh Tét
 • 10 Kinh Nghiệm Đơn-Siêu
 • 10.000 điểm danh vọng
 • 10.000 điểm sư môn
 • 3.000 điểm phong hoa
Sử dụng 2000 Bánh Chưng
 • 5 Kinh Nghiệm Đơn-Siêu
 • 100 Mảnh Cơ Quan Mặc Gia
 • 100 Bột Trân Châu

Phần thưởng nhận tại NPC Liên Chi.

Phần thưởng Bánh Chưng Thập Cẩm

Sử dụng Bánh Chưng Thập Cẩm sẽ nhận được: 20.000.000 điểm kinh nghiệm và một trong các phần thưởng sau

Điều kiện sử dụng:

 • Nhân vật đã sử dụng đủ 2000 Bánh Tét2000 Bánh Chưng
Phần thưởng
6.000.000 điểm kinh nghiệm 12.000.000 điểm kinh nghiệm 
18.000.000 điểm kinh nghiệm 24.000.000 điểm kinh nghiệm
28.000.000 điểm kinh nghiệm 34.000.000 điểm kinh nghiệm
Thất Hoa Tụ Linh Tán Mảnh Thái Dịch Hỗn Nguyên
1000 điểm công trạng 20 điểm phong hoa
Linh Chi Tục Mệnh Hoàn Dao Trì Đại Hoàn Đơn
Tuyết Sâm Phản Khí Hoàn Bạch Cầu Tiên Đơn (7 ngày)
Tam Thanh Tiên Đơn (7 ngày) Lục Thần Tiên Đơn (7 ngày)
Thiên Thạch Tinh Thạch (7 ngày) Thiên Thạch Linh Thạch (7 ngày)
Đại Nhân Sâm (7 ngày) Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn (7 ngày)
Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày) Nữ Oa Tinh Thạch (7 ngày)
Quân Công Đại (7 ngày) Quân Công Huy Hoàng (7 ngày)
Thiên Thạch Linh Thạch (7 ngày) Tiểu Định Hồn (7 ngày)
Bánh Ít Bát Bảo Bánh Ít Chân Gà
Tây Bắc Vọng Minh Nguyệt Dạ
Bánh Bột Vàng Trứng Linh Thú (cao)
Vé đổi trang sức ngoại trang Túi Hỏa Phụng
Đấu Hồn Hiệp Nghĩa Chi Chứng x50
Thiên Môn Kim Lệnh Thiên Cang Lệnh
Sách Kỹ Năng Thú Cưng Cấp 6 Thẻ Tọa Kỵ Truyền Thuyết (không khóa)

Mốc thưởng Bánh Chưng Thập Cẩm

 Ngoài ra, khi sử dụng Bánh Chưng Thập Cẩm đến các mốc nhất định đều có thể nhận được thêm 1 phần thưởng tương ứng sau đây (nhận tự động)

Số lần sử dụng Phần thưởng
10 2 Quân Công Chương 
50 2 Quân Công Đại
100 Kinh Nghiệm Đơn-Cao
200 2000 điểm Phong Hoa
300 2 Quân Công Huy Hoàng
400 300 Mảnh Mật Tịch
500 2 Thiên Thạch Tinh Thạch
600 2 Quân Công Vinh Dự
800 1 Đại Định Hồn
1200 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
1600 3 Thần Tài Bảo Rương
1800 2 Túi Hỏa Phụng
2000 2 Thiên Môn Kim Lệnh
2200 2 Thiên Cang Lệnh
2500 1 Thẻ Ngoại Trang Chí Tôn
3000 1 Khôi Lỗi Cơ Quan Nhân
4000 3 Túi Hỏa Phụng
5000 2 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển

Lưu ý:

 • Kinh Nghiệm Đơn-Cao nhận được sẽ không khóa, khi sử dụng nhận được 1 tỷ điểm Kinh nghiệm.
 • Khôi Lỗi Cơ Quan Nhân sử dụng sẽ tăng 1 giờ tự động tu chân.
 • Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển mở ra sẽ nhận được tàn quyển cổ phổ ngẫu nhiên.
 • Túi Hỏa Phụng nhận được sẽ không khóa, mở ra nhận được 1 Hỏa Phụng Linh (khóa).
 • Thẻ Ngoại Trang Chí Tôn dùng để đổi ngoại trang VIP tại Tiệm Phong Hoa
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 5000 hộp quà mỗi loại.

Ngoại Trang

Hình ảnh ngoại trang và thú cưỡi đổi bằng thẻ

Chưởng quản xin thông báo,

Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2.