Điều chỉnh thương hội

Điều kiện nhận nhiệm vụ

Nhiệm vụ Thương Hội giờ đây sẽ chia thành 3 khung giờ chính.

 • 13h00 đến 14h30
 • 16h00 đến 17h00
 • 21h00 đến 22h00

Ngoài các khung giờ nêu trên sẽ không thể tiến hành nhận nhiệm vụ Thương Hội.
Ngoài ra khi nhận nhiệm vụ còn cần sử dụng 1 lượng Nữ Oa Bảo Hạp nhất định tùy theo cấp độ nhân vật.

Cấp độ nhân vật Số Nữ Oa Bảo Hạp cần
73-76 5
77-95 8
95 trở lên 9
Phần thưởng
Điều kiện nhiệm vụ Phần thưởng cố định Phần thưởng may mắn
Nhân vật cấp 73-76
 • 5 Vàng
 • 2 Túi Quà Võ Lâm
 • 2 Hộp Quà Sự Kiện (Tháng)
 • Tử Kim Hồng Bao (rỗng, 14 ngày)
 • Tử Kim Hồng Bao (chứa 360 vàng)
 • Hoàng Kim Đại Hồng Bao (rỗng, 14 ngày)
 • Bạch Kim Đại Hồng Bao (rỗng, 14 ngày)
 • Đại Ngân Phiếu (7 ngày)
 • Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu (7 ngày)
 • Hòa Thị Bích (7 ngày)
Nhân vật cấp 77-95
 • 7.5 Vàng
 • 2 Túi Quà Võ Lâm
 • 2 Hộp Quà Sự Kiện (Tháng)
Nhân vật cấp 95 trở lên
 • 10 Vàng
 • 2 Túi Quà Võ Lâm
 • 2 Hộp Quà Sự Kiện (Tháng)

Điều chỉnh chiến trường Tống Liêu

Giới hạn nhân vật theo máy tính giờ đây sẽ bị loại bỏ, có thể thoải mái tham gia mà không còn bất kỳ giới hạn nào.

Điều chỉnh chiến trường Hiệp Lộ

 • Số lượng thành viên cho phép báo danh tham gia hình thức tổ đội tăng từ 3 lên 6 thành viên.
 • Điều kiện cấp độ khi tham gia nhóm tăng từ chuyển sinh 6 cấp 80 tăng lên thành chuyển sinh 7 cấp 90.