Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ 2 thân mến,

Nhằm cân bằng các môn phái trên giang hồ hiện tại, giúp sở trường của các phái được phát huy tốt hơn, kể từ bản cập nhật Đại Phá Hóa Cảnh tháng 11/2020, thập đại môn phái võ lâm sẽ được điều chỉnh cân bằng hệ thống chiêu thức kỹ năng. Thông tin chi tiết như sau:

  • Thời gian cập nhật: Từ sau bảo trì ngày 08/11/2020.
  • Nội dung cập nhật: Điều chỉnh kỹ năng một số hệ phái như bảng dưới.
Tên Môn Phái Tên Kỹ Năng Nội Dung Điều Chỉnh
Thiếu Lâm Tục Gia Nhiệm Mộc Đao Pháp Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Phạm vi gây sát thương tăng 40%
Đạt Ma Vũ Kinh Sát thương Kỹ Năng tăng 5%
Phạm vi gây sát thương tăng 40%
Trảm Ma Đao Pháp Phạm vi gây sát thương tăng 230%
Vô Thường Côn Pháp Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cái Bang Tịnh Y Túy Quyền

Sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Phạm vi gây sát thương giảm 8%

Bá Vương Quyền Phạm vi gây sát thương tăng 230%
Lục Hợp Quyền Pháp Tốc độ va chạm kỹ năng tăng 60%
Phạm vi gây sát thương tăng 28-36% (theo thức)
Cái Bang Ô Y Khu Xà Côn Pháp Phạm vi gây sát thương tăng 230%
Đả Cẩu Bổng Pháp Phạm vi gây sát thương tăng 28%
Dương Gia Thương Kỵ Bôn Lang Thương Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Thiên Hoành Thương Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Bích Nguyệt Phi Tinh Thương Sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Phạm gây sát thương theo chiều rộng tăng 44%
Dương Gia Đảo Hải Thương Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Dương Gia Phá Phong Thương Phạm gây sát thương tăng 230/300% (rộng/dài)
Dương Gia Cung Kỵ Dương Gia Toái Kim Tiễn Sát thương Kỹ Năng tăng 5%
Dương Gia Liên Xạ Thuật Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Hiệp Độc Thi Phù Ngoài việc cộng Thủ Ngũ Hành từ chủ nhân, Thi Phù sẽ nhận thêm 20 điểm phòng thủ tất cả Ngũ Hành
Thi Phù Ngoài việc cộng phòng thủ bạo kích từ chủ nhân, Thi Phù sẽ nhận thêm 20 điểm phòng thủ bạo kích
Thi Phù Sát thương từ Thi Phù tăng 10%
Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao Sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Võ Đang Đạo Gia Bát Quái Kiếm Khí Sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Liệt Diệt Kiếm Pháp Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Thái Ất Tam Thanh Kiếm Sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Thái Thanh Kiếm Khí Sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Tích Dương Kiếm Khí Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Võ Đang Tục Gia Thất Tinh Quyết Phạm vi gây sát thương tăng 500%
Thượng Thanh Vô Cực Công Phạm vi gây sát thương tăng 80%
Thiếu Âm Quyết Phạm vi gây sát thương tăng 300%
Càn Khôn Quyết Phạm vi gây sát thương theo chiều dài tăng 28%, chiều rộng tăng 300%
Côn Lôn Thiên Sư Ngũ Lôi Chính Pháp Phù Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Cuồng Lôi Phù Sát thương Kỹ Năng tăng 10%
Minh Giáo Trận Binh Ngũ Linh Tán Nguyên Tốc độ bay của Tán Nguyên (Phát tán) tăng 33%
Côn Lôn Kiếm Tôn Vô Song Định Ảnh Quyết Sinh Lực Thiên Phong tăng 30%
Thúy Yên Linh Nữ Ngọc Long Xuyên Nguyệt Quyết Sát thương phản đòn phải chịu giảm 50%
Bách Điệp Nghênh Hương Quyết Sát thương Kỹ Năng tăng 30%
Lạc Hoa Quyết Sát thương Kỹ Năng tăng 20%
Tỏa Tâm Quyết Sát thương Kỹ Năng tăng 20%