Hãy nhanh tay sở hữu code Phong Hỏa Lệnh 2 hoàn toàn miễn phí để có thể dễ dàng lên ngay Chuyển Sinh 10 cấp 94, trang bị Ẩm Huyết, Kim Xà cấp 6, trang bị Hào Hiệp Vô Hạ (Nón, Áo, Quần, Vũ Khí), Đá Quý cấp 7... cũng như tận hưởng hàng ngàn hỗ trợ hữu ích khác giúp chặng đường chinh phục võ học thêm phần dễ dàng.

Thời gian tham gia

  • Nhận & kích hoạt code: Sau bảo trì ngày 12/07 đến 24h00 ngày 12/08/2020.
  • Hạn chót nhận thưởng24h00 ngày 12/10/2020.

Lưu ý khi nhận thưởng

  • Nhân vật cần lưu ý đủ ô trống hành trang trước khi nhận thưởng.
  • Nhân vật phải Đả Thông Kinh Mạch mới có thể nhận điểm chân khí.

Phần thưởng điểm năng động

Thưởng Mã mời

Điểm năng động Phần thưởng
900 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Giả
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 10.000.000 kinh nghiệm)
10.000 điểm chân khí
(chỉ những nhân vật đã đả thông kinh mạch từ trước khi nhận thưởng mốc 900 mới có thể nhận được điểm chân khí này)
5.000.000 kinh nghiệm
100 điểm danh vọng
100 điểm sư môn
1.000 điểm công trạng
1.000 Đạt Chuyển Sinh 7 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 20.000.000 kinh nghiệm)
Nón Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái, khóa)
500 Ma Tinh (khóa)
8.000.000 kinh nghiệm
160 điểm danh vọng
160 điểm sư môn
1.400 điểm công trạng
1.300 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Tướng
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 30.000.000 kinh nghiệm)
Áo Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái, khóa)
20.000 điểm chân khí
12.000.000 kinh nghiệm
220 điểm danh vọng
220 điểm sư môn
1.800 điểm công trạng
1.700 Đạt Chuyển Sinh 8 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 200.000.000 kinh nghiệm)
Quần Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái, khóa)
1 Lăng Ba Vi Bộ
15.000.000 kinh nghiệm
280 điểm danh vọng
280 điểm sư môn
2.200 điểm công trạng
2.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Vương
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận được 40.000.000 kinh nghiệm)
Vũ khí Chiến Cuồng +9 (khóa)
30.000 điểm chân khí
20.000.000 kinh nghiệm
340 điểm danh vọng
340 điểm sư môn
2.600 điểm công trạng
2.400 1 Chiến Hài Kim Xà 4 +9 (tự chọn, khóa)
500 Ma Tinh (khóa)
25.000.000 kinh nghiệm
400 điểm danh vọng
400 điểm sư môn
3.000 điểm công trạng
2.800 1 Áo Choàng Kim Xà 4 +9 (tự chọn, khóa)
10 Đá Quý cấp 1 ngẫu nhiên (khóa)
30.000 điểm chân khí
28.000.000 kinh nghiệm
460 điểm danh vọng
460 điểm sư môn
3.400 điểm công trạng
3.100 1 Huy Chương Kim Xà 4 +9 (tự chọn, khóa)
20 Đá Quý cấp 1 ngẫu nhiên (khóa)
1 Uẩn Linh cấp 4
30.000.000 kinh nghiệm
520 điểm danh vọng
520 điểm sư môn
3.800 điểm công trạng
3.500 1 Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ Trang (khóa)
1 Linh đồ giới - Trái (khóa)
1 Linh đồ giới - Phải (khóa)
8 Đá Quý cấp 2 ngẫu nhiên (khóa)
32.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
4.000 1 Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ Nón (khóa)
100 điểm cống hiến Bang hội
34.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
5.000 1 Lệnh Bài Vô Hạ Hào Hiệp Y (khóa)
12 Đá Quý cấp 2 ngẫu nhiên (khóa)
200 điểm cống hiến Bang hội
36.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
6.000 1 Kim Xà 5 tự chọn +0 (khóa)
300 điểm cống hiến Bang hội
38.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
7.000 1 Kim Xà 5 tự chọn +0 (khóa)
1 Uẩn Linh cấp 5 (khóa)
400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
40.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
8.500 1 Kim Xà 5 tự chọn +0 (khóa)
Danh hiệu Bang hội cấp 3 (khóa)
42.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
9.500 1 Lệnh Bài Hào Hiệp Vô Hạ Vũ Khí (khóa)
4 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa)
400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
44.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
13.000

Nhân vật Chuyển Sinh 8 cấp 92 trở lên mới được nhận
Đạt Chuyển Sinh 9 cấp 90
(nếu đã đạt sẽ nhận được 500.000.000 kinh nghiệm)
5 Đá Quý cấp 3 ngẫu nhiên (khóa)
Tín vật Bang Hội cấp 3 (khóa)
300 điểm cống hiến Bang hội
6 Tinh Hoa Uẩn Linh 6 (khóa)
Trứng Linh Thú - Cao (khóa)
46.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
15.000 Chọn 1 trong 3 loại:
Nón Ẩm Huyết, Áo Ẩm Huyết, Quần Ẩm Huyết +0 (khóa)
07 Đá Quý cấp 3 ngẫu nhiên (khóa)
42 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa)
8 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa)
48.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
16.000 Chọn 1 trong 3 loại:
Nón Ẩm Huyết, Áo Ẩm Huyết, Quần Ẩm Huyết +0 (khóa)
Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Tôn
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận 200.000.000 kinh nghiệm)
- Nhân vật cấp 90 trở lên ở tất cả các cấp Chuyển Sinh mới được nhận cảnh giới Võ Tôn -
9 Đá Quý cấp 3 ngẫu nhiên (khóa)
10 Thiết Tinh cấp 4 (khóa)
50.000.000 kinh nghiệm
400 điểm cống hiến Bang hội
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
17.000
 
Chọn 1 trong 3 loại:
Nón Ẩm Huyết, Áo Ẩm Huyết, Quần Ẩm Huyết +0 (khóa)
20 Thiết Tinh cấp 4 (khóa)
60.000.000 kinh nghiệm
500 điểm cống hiến Bang hội
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
20.000 1 Kim Xà 6 tự chọn +9
Phục sinh đơn 100/100
2 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 - 4 - 5 (khóa)
30 Thiết Tinh cấp 4 (khóa)
600 điểm cống hiến Bang hội
80.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
22.000

Nhân vật Chuyển Sinh 9 cấp 94 trở lên mới được nhận
Đạt Chuyển Sinh 10 cấp 94 (tiêu hao 1 Phục Sinh Đơn)
(nếu đã đạt sẽ nhận 2.000.000.000 kinh nghiệm)
3 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 - 4 - 5 (khóa)
150.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
24.000 1 Kim Xà 6 tự chọn +9 (khóa)
1.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa)
20 Hồi Tiên Đơn (khóa)
5 Đá Quý ngẫu nhiên cấp 3 - 4 - 5 (khóa)
12 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa)
Danh hiệu Nhiệm Vụ Đạt Nhân
(Kháng tất cả +20, duy trì 2 tháng)
600 điểm cống hiến Bang hội
200.000.000 kinh nghiệm
580 điểm danh vọng
580 điểm sư môn
4.200 điểm công trạng
25.500 1 Sách Kỹ năng bạn đồng hành cấp 6 ngẫu nhiên
26.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Hoàng
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận 500 triệu kinh nghiệm)
- Nhân vật cấp 90 trở lên ở tất cả các cấp Chuyển Sinh mới được nhận cảnh giới Võ Hoàng -
4 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên, khóa)
600 điểm cống hiến Bang hội
1 Trứng Thú Cưng - Siêu (khóa)
250.000.000 kinh nghiệm
27.000 Đả thông kinh mạch cảnh giới Võ Thánh
(nếu đã có danh hiệu sẽ nhận 1.000.000.000 kinh nghiệm)
28.000 4 Đá Quý cấp 7 ngẫu nhiên (mỗi loại 1 viên, khóa)