Thời gian & điều kiện tham gia

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/01/2021
  • Kết thúc24h00 ngày 24/01/2021

NPC liên quan

Chu Tien Trang
Chủ Tiền Trang
(Biện Kinh - 179/180)

Đổi Ngân Phiếu

Nhân vật nộp những bảo vật theo yêu cầu tại Chủ Tiền Trang để nhận lượng Ngân Phiếu nhất định

Vật phẩm nộp Số Ngân Phiếu nhận được
01 Túi Tiêu Dao Ngọc 10
01 Bao Tiêu Dao Ngọc 100
01 Hoàng Kim Đại Ngân Phiếu 100
01 Chiến Thần Hoàn 100
01 Bao Thiên Thạch Tinh Thạch 1.800

Tiệm Ngân Phiếu

Nhân vật có thể dùng Ngân Phiếu để đổi những phần thưởng quý giá như sau:

Tiệm Ngân Phiếu

Tiệm Ngân Phiếu

Tiệm Ngân Phiếu

Các mặt hàng tại Tiệm Ngân Phiếu

Tên vật phẩm Ngân Phiếu Cần
Hồi Tiên Đơn 80
Hòa Thị Bích 120
100 Thiết Tinh Cấp 4 150
Tụ Linh Quyết 360
50 Linh Thiết 360
50 Hào Hiệp Lệnh 360
Huyền Viêm Cương 500
Địa Long Giáp 500
Ma Lang Giáp 500
Viêm Linh Bố 500
Túi Đá Quý cấp 5 360
Thanh Long Tinh Hoa 800
Thiên Môn Kim Lệnh 500
Thiên Cang Lệnh 500
150 Thái Nhất Lệnh 2.000
1 Huyết Bồ Đề 3.200
Phục Sinh Đơn 4.000
Bảo Rương Tàng Kiếm 10.000

1 Thẻ Tọa Kỵ Truyền Thuyết

18.000
1 Thẻ Ngoại Trang Chí Tôn 18.000
1 Thẻ Trang Sức Linh Lung 18.000
  • Vật phẩm đổi từ tiệm là không khóa, trừ vật phẩm đặc thù mặc định khóa.
  • Thẻ Ngoại Trang, Thú Cưỡi, Trang Sức dùng để đổi thú cưỡi và ngoại trang VIP tại Sứ Giả Phong Hoa

Lưu ý: Số Ngân Phiếu không dùng hết sẽ hết hạn sau khi sự kiện kết thúc, quý nhân sĩ chú ý sử dụng hết trước khi sự kiện kết thúc.

Ngoại Trang

Ngoại Trang

Ngoại Trang

Ngoại Trang

Ngoại Trang

Hình ảnh ngoại trang và thú cưỡi đổi từ thẻ.

Nhóm phát triển Võ Lâm 2 Online,