Máy chủ mới Ngọa Hổ chính thức ra mắt, hứa hẹn mở ra một vùng đất mới cho các anh hùng hào kiệt bốn phương thỏa sức khám phá.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian:
  • Đua Top máy chủ: Từ ngày 14/01/2021 đến 24h00 ngày 26/02/2021. Hoạt động đua Top máy chủ có thể kết thúc sớm nếu đã trao hết phần thưởng.
  • Đăng ký đua Top Bang hội: Từ ngày 14/01/2021.
  • Đua Top Bang hội: Từ 10h00 ngày 14/01/2021 đến 24h00 ngày 26/02/2021.
  • Trao thưởng Top Bang hội: Từ 0h00 đến 24h00 ngày 28/02/2021.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả nhân sĩ hành tẩu tại máy chủ Ngọa Hổ.
 • Lưu ý: Các đại hiệp có thể tạo trước nhân vật tại máy chủ Ngoạ Hổ vào 19h00 ngày 11/01/2021. Tuy nhiên chưa thể thao tác các chức năng trong game cho đến khi máy chủ chính thức khai mở.

NPC liên quan

Hình ảnh Chức năng
Máy chủ mới Ngọa Hổ
Ngọa Hổ
(Biện Kinh - 176/178)

 

 • Thưởng theo đẳng cấp cho tất cả nhân vật.
 • Phát thưởng 3 nhân sĩ Chuyển Sinh 10 cấp 99 đầu tiên.
 • Phát thưởng 1 nhân sĩ đạt 6.600.000 điểm công trạng đầu tiên.
 • Phát thưởng 2 nhân sĩ mỗi phe đạt 5.400.000 điểm công trạng trở lên.
 • Phát thưởng Top 1 mỗi hệ phái.
 • Đăng ký và tham gia đua Top Bang Hội.
 • Xem điểm cống hiến Bang Hội.
 • Xem danh sách Bang hội đăng ký tham gia đua Top.
 • Phát thưởng Top 3 Bang hội có điểm cống hiến cao nhất.

Phần thưởng thăng cấp cho tất cả nhân vật

Khi nhân vật đạt được các cấp độ và điều kiện nhất định sẽ có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn từ NPC Ngọa Hổ. Chi tiết như sau:

Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng nhận được
 • Đạt chuyển sinh 7 cấp 90
 • 7 Thương Hải Châu cấp 3 (chưa giám định)
 • 1 bộ Kim Xà âm chế
  (Gồm áo choàng, huy chương và giày).
 • 1 bộ Văn Sức khắc bản vỡ cấp 1
  (Gồm nón, áo, quần, nhẫn và ngọc bội).
 • 1 Mật tịch siêu cấp 20% 3 phụ lục theo hệ phái.
 • 4000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng
 • 1 Rương Yếu Quyết theo hệ phái
 • Huy Hoàng quật khởi (Hỗ trợ mật tịch 7%) (khóa).
 • Vinh Dự quật khởi (Hỗ trợ mật tịch 7%) (khóa).
 • 48 Đá Quý cấp 3 (mỗi loại 12 viên).
 • Tín vật bang hội cấp 8.
 • Đạt chuyển sinh 8 cấp 90
 • Nhận thưởng cần 1.000 Xu
 • 80.000 điểm chân khí.
 • 3 Thiên Thạch Tinh Thạch (7 ngày, khóa).
 • 100 Cổ Linh Thạch.
 • 1000 Ma Tinh.
 • 50 Thiết Tinh cấp 4.
 • 2.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 16 Đá Quý cấp 4 (mỗi loại 4 viên).
 • 20 Hồi tiên đơn (khóa).
 • 1 Nón Hào Hiệp Vô Hạ (khóa).
 • 1 Áo Hào Hiệp Vô Hạ (khóa).
 • 1 Quần Hào Hiệp Vô Hạ (khóa).
 • Đạt chuyển sinh 8 cấp 91
 • Nhận thưởng cần 1.000 Xu
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 6 Thiên Thạch Tinh Thạch (7 ngày, khóa).
 • 1 Hòa Thị Bích (7 ngày).
 • 50 Thiết Tinh cấp 4.
 • 16 Đá Quý cấp 5 (mỗi loại 4 viên).
 • 2.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 20 Đồng tế chi nguyện (khóa).
 • 16 Tinh Hoa Uẩn Linh 6.
 • 50 Hồi tiên đơn (khóa).
 • 1 Mật tịch siêu cấp 20% theo hệ phái.
 • 1 Vũ khí Hào Hiệp Vô Hạ (khóa).
 • Đạt chuyển sinh 8 cấp 92
 • Nhận thưởng cần 2.000 Xu
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 9 Thiên Thạch Tinh Thạch (7 ngày, khóa).
 • 2 Phục Sinh đơn 100/100 (khóa).
 • 100 Cổ Linh Thạch
 • 100 Cổ Linh Ngọc
 • 4 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên).
 • 2.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 200 Đồng tế chi nguyện (khóa).
 • 16 Tinh Hoa Uẩn Linh 6.
 • 50 Hồi tiên đơn (khóa).
 • 1 bộ Khắc bản Hoàn Mỹ Cấp 2
  (Bao gồm nón, áo, quần, nhẫn và ngọc bội).
 • Đạt chuyển sinh 9 cấp 90
 • Nhận thưởng cần 5.000 Xu
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 1 Đại Định Hồn (7 ngày).
 • 2 Phục sinh đơn 100/100 (khóa).
 • 12 Thiên Thạch Tinh Thạch (7 ngày, khóa).
 • 5 Thiên Cang Lệnh.
 • 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 2 Hòa Thị Bích (7 ngày).
 • 1 Hắc Bạch Kỳ (khóa)
  (Sử dụng sẽ nhận được 1 bạn đồng hành cấp 6 tư chất 75).
 • 4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 80 Hồi Tiên Đơn (khóa).
 • 8 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 2 viên).
 • 1 Vũ Khí Ẩm Huyết theo lưu phái (khóa).
 • Đạt chuyển sinh 9 cấp 91
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 3.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 400 Đồng tế chi nguyện (khóa).
 • 50 Hồi tiên đơn (khóa).
 • 1 Hắc Bạch Kỳ (khóa)
  (Sử dụng sẽ nhận được 1 bạn đồng hành cấp 6 tư chất 75).
 • 50 mảnh Kim Xà 7 ngẫu nhiên
 • 2 Thương Hải Châu cấp 5.
 • 8 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 2 viên).
 • 2 Linh Phách Đơn.
 • Đạt chuyển sinh 9 cấp 92
 • 100.000 điểm chân khí.
 • 8 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 2 viên).
 • 4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 50 Hồi Tiên Đơn (khóa).
 • 3 Thương Hải Châu cấp 5.
 • 100 mảnh Kim Xà 7 ngẫu nhiên.
 • 2 Linh Phách Đơn.
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 90
 • Nhận thưởng cần có:
  • 5 Thiên Cang Lệnh
  • 5 Thiên Môn Kim Lệnh
 • 1 Chiêu yêu Kỳ (khóa)
  (Sử dụng sẽ nhận được 1 bạn đồng hành cấp 7 tư chất 80).
 • 2 Thương Hải Châu cấp 6.
 • 200 mảnh Kim Xà 7 ngẫu nhiên.
 • 4 Linh Phách Đơn.
 • 1 Bộ Khắc bản Hoàn Mỹ cấp 3
  (Bao gồm nón, áo, quần, nhẫn và ngọc bội).
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 91
 • Nhận thưởng cần 5.000 Xu
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7.
 • 300 mảnh Kim Xà 7 ngẫu nhiên.
 • 6 Linh Phách Đơn.
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 92
 • Nhận thưởng cần 5.000 Xu
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa).
 • 400 mảnh Kim Xà 7 ngẫu nhiên.
 • 8 Linh Phách Đơn.
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 94
 • Nhận thưởng cần 5.000 Xu
 • 4 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 1 viên).
 • 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển.
 • 2 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa).
 • 10 Linh Phách Đơn.
 • Đạt chuyển sinh 10 cấp 96
 • Nhận thưởng cần 10.000 Xu
 • 8 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 1 viên).
 • 2 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển.
 • 3 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định, khóa).
 • 20 Linh Phách Đơn.

Gợi ý:

 • Nhân vật phải Đả Thông Kinh Mạch mới có thể nhận điểm chân khí.
 • Linh Phách Đơn là vật phẩm dùng để tăng cấp chuyển sinh 10, mỗi 1 viên Linh Phách Đơn chứa 10 tỷ EXP.
 • Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển mở ra nhận được 1 cổ phổ tàn quyển ngẫu nhiên.
 • Khắc bản Hoàn Mỹ cấp 3 mở ra có thể nhận được Văn Sức cấp 3 hoàn mỹ thuộc tính tự chọn.

Top 1 Nhân vật đạt 6.600.000 điểm công trạng đầu tiên

Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
 • Nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 96.
 • 6.600.000 điểm công trạng trở lên.
 • Đạt quân hàm Nguyên Soái.
 • Tiêu hao 20.000 Xu Vật Phẩm.
 • 1 bộ trang bị Uy Hổ Nguyên Soái +0.
 • 80 Uy Hổ Tinh Hoa
 • 1 Chiêu Yêu Kỳ
 • 4 Đá Quý cấp 8 (mỗi loại 1 viên).
 • 3 Thẻ trang sức Linh Lung (Khóa)
 • 30.000 điểm Phong Hoa
 • Khi nhận thành công phần thưởng top 1 nhân vật đạt 6.600.000 công trạng, người chơi sẽ tiêu hao 20.000 Xu vật phẩm trong hành trang.
 • Bộ trang bị Uy Hổ Nguyên Soái – Tướng Quân không bao gồm vũ khí.
 • Trang bị Uy Hổ nhận được có thuộc tính theo phe, kiểu hình và hệ phái người nhận.
 • Đá Quý nhận được là ngẫu nhiên.

Top 2 nhân vật đạt 5.400.000 công trạng trở lên mỗi phe

Điều kiện nhận thưởng:

 • Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 96 trở lên.
 • Công trạng từ 5.400.000 trở lên.
 • Đạt quân hàm Tướng Quân.
 • Có 10.000 Xu Vật Phẩm.

Phần thưởng dành cho mỗi phe Tống - Liêu:

Hạng Phần thưởng
Hạng 1 Tống
 • 1 bộ trang bị Uy Hổ Tướng Quân.
 • 40 Uy Hổ Tinh Hoa
 • 1 Chiêu Yêu Kỳ
 • 8 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 2 viên).
 • 2 Thẻ trang sức Linh Lung (Khóa)
 • 20.000 điểm Phong Hoa
Hạng 2 Tống
 • 1 bộ trang bị Uy Hổ Tướng Quân.
 • 40 Uy Hổ Tinh Hoa
 • 1 Chiêu Yêu Kỳ
 • 8 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 2 viên).
 • 2 Thẻ trang sức Linh Lung (Khóa)
 • 20.000 điểm Phong Hoa
Hạng 1 Liêu
 • 1 bộ trang bị Uy Hổ Tướng Quân.
 • 40 Uy Hổ Tinh Hoa
 • 1 Chiêu Yêu Kỳ
 • 8 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 2 viên).
 • 2 Thẻ trang sức Linh Lung (Khóa)
 • 20.000 điểm Phong Hoa
Hạng 2 Liêu
 • 1 bộ trang bị Uy Hổ Tướng Quân.
 • 40 Uy Hổ Tinh Hoa
 • 1 Chiêu Yêu Kỳ
 • 8 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 2 viên).
 • 2 Thẻ trang sức Linh Lung (Khóa)
 • 20.000 điểm Phong Hoa

 

Lưu ý

 • Top phần thưởng công trạng mức 5.400.000 sẽ có 4 phần thưởng: Phe Tống 2, phe Liêu 2 phần thưởng.
 • Khi nhận thành công phần thưởng top 2 nhân vật đạt 5.400.000 công trạng người chơi sẽ bị tiêu hao 10.000 Xu vật phẩm trong hành trang.
 • Các phần thưởng trang bị (Nguyên Soái, Tướng Quân) đều theo kiểu hình nhân vật và theo phe.
 • Bộ Uy Hổ Nguyên Soái bao gồm: nón, áo, quần và 04 loại ngọc bội.
 • Bộ Uy Hổ Tướng Quân bao gồm: nón, áo, quần và 03 loại ngọc bội.
 • Phần thưởng trang bị Uy Hổ Tướng/Soái không kèm theo vũ khí.
 • Phải có đủ hành trang mới có thể nhận thưởng được:
  • Nguyên Soái : 25 ô hành trang.
  • Tướng Quân: 20 ô hành trang.
 • Giữa 2 mốc đua Top công trạng 6.600.000 và 5.400.000, nhân sĩ chỉ được chọn duy nhất 01 mốc để nhận thưởng. Ví dụ: Nhân sĩ đã nhận thưởng mốc công trạng 5.400.000 sẽ không thể nhận thưởng mốc 6.600.000 và ngược lại.

Top 1 mỗi hệ phái

Điều kiện nhận thưởng Phần thưởng
 • Nhân vật đạt Chuyển Sinh 10 cấp 96.
 • 30.000 điểm danh vọng.
 • 30.000 điểm sư môn.
 • 4.600.000 điểm công trạng.
 • Tiêu hao 10.000 Xu Vật Phẩm.
 • 2 Mật tịch siêu cấp 20% 3 phụ lục theo hệ phái.
 • 1 Trang bị Sát Tinh Trác Việt (nón) (khóa).
 • 1 Trang bị Sát Tinh Trác Việt (áo) (khóa).
 • 1 Trang bị Sát Tinh Trác Việt (quần) (khóa).
 • 1 Vũ Khí Sát Tinh Trác Việt theo hệ phái (khóa).
 • 3 Túi trang bị Kim Xà cấp 7 (khóa)
 • 100 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 2 Ngọc bội Hào Hiệp Vô Hạ.
 • 1 Thú Cưỡi Chiến Lang (Vĩnh viễn).
 • 8 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 2 viên) (khóa).
 • Trang bị Sát Tinh Trác Việt là bộ trang bị mới, được nâng cấp từ trang bị Sát Tinh. Chi tiết thuộc tính nhân sĩ vui lòng xem tại đây.
 • Phần thưởng Mật Tịch Siêu Cấp sẽ theo hệ phái nhân vật.
 • Hành trang phải trống ít nhất 30 ô mới có thể nhận thưởng.
 • Các phần thưởng trang bị (Nguyên Soái, Tướng Quân) đều theo kiểu hình nhân vật và theo phe.
 • Bộ Uy Hổ Nguyên Soái bao gồm: nón, áo, quần và 04 loại ngọc bội.
 • Bộ Uy Hổ Tướng Quân bao gồm: nón ,áo ,quần và 03 loại ngọc bội.
 • 02 loại trang bị này đều không thể giao dịch được.
 • Lệnh Bài Sát Tinh Trác Việt, Kim Xà 7, Chiến Lang không thể giao dịch.
 • Mật Tịch Siêu Cấp, Phục Sinh Đơn, Thiên Thạch Tinh Thạch có thể giao dịch.
 • Phải có đủ hành trang mới có thể nhận thưởng được
  • Nguyên soái : 25 ô hành trang.
  • Tướng Quân: 20 ô hành trang.

Võ Lâm 2
Ảnh minh họa Trang bị Sát Tinh Trác Việt

Top 3 Nhân vật Chuyển Sinh 10 cấp 99 đầu tiên

Mỗi nhân vật sẽ nhận được các phần thưởng sau:

 • 5000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng.
 • 200 Thiên Thạch Tinh Thạch (khóa).
 • 2 Mật tịch Siêu Cấp 20% 3 phụ lục theo hệ phái.
 • 500 Đồng Tế Chi Nguyện.
 • 10 Cổ Phổ-Túi Tàn Quyển.
 • 5 Thương Hải Di Châu cấp 7 (khóa, chưa giám định).

Cổ Phổ-Túi Tàn Quyển mở ra sẽ nhận được tàn quyển cổ phổ ngẫu nhiên, chi tiết về cổ phổ quý đồng đạo có thể tìm hiểu tại đây.

Phần thưởng đua Top Bang Hội Vinh Danh

Nhân sĩ đến đối thoại với NPC Ngọa Hổ để tham gia đua Top Bang hội. Nhân sĩ có thể đóng góp điểm cống hiến cho Bang hội theo những công thức sau đây:

 • 1 điểm cống hiến tiêu hao: 1.000.000 kinh nghiệm + 1 Xu Vật Phẩm.
 • 10 điểm cống hiến tiêu hao: 10.000.000 kinh nghiệm + 10 Xu Vật Phẩm.
 • 100 điểm cống hiến tiêu hao: 100.000.000 kinh nghiệm + 100 Xu Vật Phẩm.
 • Lưu ý:
  • Nhân vật đẳng cấp 90 trở lên và đã học hết 55 kỹ năng mới có thể tham gia đua top Bang Hội.
  • Một nhân vật chỉ có thể đóng góp tối đa 100 điểm/ngày.
  • Nhân vật phải đạt chuyển sinh 7 cấp 90 và gia nhập Bang nhiều hơn 2 ngày mới có thể nhận thưởng.

Các Bang hội có số điểm cống hiến trên 150.000 và cao nhất, nhì, ba của máy chủ Ngọa Hổ tính đến 24h00 ngày 26/02/2021 sẽ nhận được những phần thưởng như sau:

Top Dành cho Bang chủ Dành cho thành viên Bang hội
1
 • 1 bộ trang bị Uy Hổ Tướng Quân +0 .
 • 7 Mật Tịch 70 Siêu Cấp (theo hệ phái).
 • 4 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 1 viên).
 • Thú cưỡi Hổ Hoàng Kim (khóa, vĩnh viễn).
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (khóa, chưa giám định).
 • 4.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 180 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 16 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 4 viên).
 • Thú cưỡi Hỏa Hồ (khóa, vĩnh viễn).
2
 • 1 bộ trang bị Thanh Long Tướng Quân +10.
 • 4 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 1 viên).
 • 5 Mật Tịch 70 siêu cấp (theo hệ phái).
 • Thú cưỡi Báo Đen Bảo Bảo (khóa, vĩnh viễn).
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (khóa, chưa giám định).
 • 3.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 120 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 8 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 2 viên).
 • Thú cưỡi Hỏa Hồ (khóa, vĩnh viễn).
3
 • 1 bộ trang bị Thanh Long Tướng Quân +0.
 • 4 Đá Quý cấp 7 (mỗi loại 1 viên).
 • Thú cưỡi Báo Đen Bảo Bảo (khóa, vĩnh viễn).
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (khóa, chưa giám định).
 • 1.500 Hiệp Nghĩa Chi Chứng (khóa).
 • 80 Đồng Tế Chi Nguyện (khóa).
 • 4 Đá Quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên).
 • Thú cưỡi Hỏa Hồ (khóa, vĩnh viễn).

Lưu ý

 • Các Bang hội có điểm cống hiến từ 150.000 điểm trở lên mới có thể nhận thưởng.
 • Phần thưởng Đua Top Bang Hội chỉ nhận 01 lần duy nhất.
 • Các thành viên trong Bang nhận thưởng phải có đạt đủ 2 điều kiện sau: đẳng cấp chuyển sinh 7 cấp 90 trở lên và gia nhập bang 02 ngày trở lên mới có thể nhận thưởng.
 • Bang chủ tại vị ít nhất 07 ngày mới có thể nhận thưởng.
 • Phần thưởng bộ trang bị Uy Hổ Tướng, Thanh Long Tướng gồm Nón, Áo, Quần và 3 loại Ngọc Bội, không bao gồm vũ khí.
 • Thời gian trao thưởng Top Bang hội: Từ 0h00 đến 24h00 ngày 28/02/2021.
 • Mỗi Bang hội chỉ nhận được 01 trong 03 phần thưởng.
 • Phần thưởng cho các thành viên trong Bang hội chỉ nhận được 1 lần.
 • Ví dụ: Nhân sĩ trong Bang hạng 1, sau đó rời Bang và vào Bang hạng 2 vẫn không thể nhận được phần thưởng hạng 2.

Chưởng quản xin thông báo,

Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2.