Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian diễn ra:
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/01/2021
  • Kết thúc: Đến 24h00 ngày 20/01/2021
 • Tất cả các nhân sĩ đang hành tẩu tại Võ Lâm Truyền Kỳ 2.
 • Tiêu phí xu Ngự Các đạt đến một mốc nhất định là có thể nhận thưởng.

NPC Liên Quan

NPC Mô tả

Liên Chi

 • Vị trí:
  • 166/174 Biện Kinh
 • Chức năng
  • Nhận quà Hoàn trả Tiêu phí

Cách tham gia & Phần thưởng

Cách tham gia

Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý đồng đạo dùng Xu mua bất kỳ vật phẩm nào ở Ngự Các đều nhận được điểm tích lũy tiêu phí. Khi đạt mốc điểm tiêu phí nhất định thì có thể đổi 1 phần quà hoàn trả tại tiệm đổi.

Điểm tích lũy nhận được dựa theo quy tắc dưới đây:

 • Mỗi khi tiêu 1 Xu sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Điểm tích lũy sẽ không bảo lưu và bị xóa khi sự kiện kết thúc.
Phần thưởng
Điểm tích lũy Phần thưởng
10.000
 • 5 Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày)
 • 5 Cây bát nhã nhỏ (7 ngày)
 • 2 Hồi Tiên Đơn
 • 12 đá quý cấp 3 (mỗi loại 3)
20.000
 • 5 Tu Chân Yếu Quyết (7 ngày)
 • 5  Cây bát nhã lớn (7 ngày)
 • 20 Thiên Thạch Tinh Thạch
 • 4 Hồi Tiên Đơn
 • 12 đá quý cấp 4 (mỗi loại 3)
50.000
 • 36 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 15 Bột Trân Châu
 • 6 Hồi Tiên Đơn
 • 8 đá quý cấp 5 (mỗi loại 2)
100.000
 • 80 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 15 Bột Trân Châu
 • 8 Hồi Tiên Đơn
 • 4 đá quý cấp 6 (mỗi loại 1)
 • 1 Thương Hải Di Châu cấp 3
150.000
 • 100 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 15 Bột Trân Châu
 • 1 Phục Sinh Đơn
 • 4 đá quý cấp 6 (mỗi loại 1)
 • 1 Thương Hải Di Châu cấp 4
 • 10.000 điểm Phong Hoa
200.000
 • 120 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 30 Bột Trân Châu
 • 2 Tụ Linh Quyết
 • 4 đá quý cấp 6 (mỗi loại 1)
 • 1 Thương Hải Di Châu cấp 5
 • 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
300.000
 • 240 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 45 Bột Trân Châu
 • 3 Tụ Linh Quyết
 • 150 mảnh kim xà 7 (ngẫu nhiên)
 • 1 Thương Hải Di Châu cấp 6
 • 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
500.000
 • 300 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 60 Bột Trân Châu
 • 4 Tụ Linh Quyết
 • 200 mảnh kim xà 7 (ngẫu nhiên)
 • 1 Thương Hải Di Châu cấp 6
 • 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
1.000.000
 • 800 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 90 Bột Trân Châu
 • 5 Tụ Linh Quyết
 • 300 mảnh kim xà 7 (ngẫu nhiên)
 • 1 Thương Hải Di Châu cấp 7
 • 1 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
2.000.000
 • 1600 Mảnh cơ quan mặc gia
 • 120 Bột Trân Châu
 • 1 Thẻ Ngoại trang Chí Tôn
 • 400 mảnh kim xà 7 (ngẫu nhiên)
 • 1 Thương Hải Di Châu cấp 7
 • 2 Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển
Lưu ý: 
 • Mỗi mốc tích lũy chỉ có thể nhận thưởng 1 lần.
 • Không giới hạn số nhân vật tham gia sự kiện trong cùng 1 tài khoản.
 • Sau thời gian sự kiện, toàn bộ điểm tích lũy sẽ bị đặt lại về 0 điểm. Quý đồng đạo hãy chú ý đổi thưởng trước khi sự kiện kết thúc.
 • Cổ Phổ - Túi Tàn Quyển mở ra sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 cổ phổ tàn quyển (dùng để đổi Cổ Phổ tại Npc Cao Nhân ở ẩn - Côn Lôn 188/219)
 • Thẻ ngoại trang Chí Tôn có thể dùng để đổi vô số ngoại trang tuyệt đẹp tại Đại Sứ Phong Hoa
 • Phần thưởng nhận được là không khóa, trừ một số vật phẩm có tính chất đặc thù (mặc định khóa).

Bổn trang xin thông báo.
Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2