Hãy nhanh tay sở hữu code Hãn Vũ Lệnh hoàn toàn miễn phí để có thể dễ dàng lên ngay Chuyển Sinh 10 cấp 96, Vô Song Chiến Thần, Kim Xà cấp 6, phòng cụ Ẩm Huyết, trang bị Sát Tinh (Nón, Áo, Quần, Vũ Khí), Đá Quý cấp 7... cũng như tận hưởng hàng ngàn hỗ trợ hữu ích khác giúp chặng đường chinh phục võ học thêm phần dễ dàng.

Thời gian tham gia

 • Nhận & kích hoạt code: Sau bảo trì ngày 11/01/2021 đến ngày 28/02/2021.
 • Hạn chót để nhận thưởng: 24h00 ngày 28/02/2021.

Lưu ý khi nhận thưởng

 • Nhân vật cần lưu ý đủ ô trống hành trang trước khi nhận thưởng.
 • Nhân vật phải Đả Thông Kinh Mạch mới có thể nhận điểm chân khí.

Phần thưởng điểm năng động

Code Hãn Vũ Lệnh 2

Điểm năng động Phần thưởng
900
 • Đả thông kinh mạch Võ Giả.
  (Nếu đã kích hoạt sẽ nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 10.000 điểm chân khí.
 • 10 Huân Chương Anh Hùng.
 • 5.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 100 điểm danh vọng.
 • 100 điểm sư môn.
 • 1.000 điểm công trạng
1.000
 • Trực tiếp thăng cấp lên chuyển sinh 7 cấp 90.
  (Nếu đã đạt sẽ nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • Nón Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái, khóa).
 • 500 Ma Tinh (khóa)
 • 10.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 160 điểm danh vọng.
 • 160 điểm sư môn.
 • 1.400 điểm công trạng.
1.300
 • Đả thông kinh mạch Võ Tướng.
  (Nếu đã kích hoạt sẽ nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 20.000 điểm chân khí.
 • 20.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 220 điểm danh vọng.
 • 220 điểm sư môn.
 • 1.800 điểm công trạng
1.700
 • Đả thông kinh mạch Võ Vương.
  (Nếu đã kích hoạt sẽ nhận được 30.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 1 Quần Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái, khóa).
 • 1 Lăng Ba Vi Bộ.
 • 30.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 280 điểm danh vọng.
 • 280 điểm sư môn.
 • 2.200 điểm công trạng
2.000
 • 1 Giày Kim Xà cấp 4 +9 (tự chọn, khóa).
 • 1 Vũ khí Chiến Cuồng +9 (theo hệ phái, khóa).
 • 1 Lăng Ba Vi Bộ.
 • 40.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 340 điểm danh vọng.
 • 340 điểm sư môn.
 • 2.600 điểm công trạng
2.400
 • 1 Phi Phong Kim Xà cấp 4 +9 (tự chọn, khóa).
 • 500 Ma Tinh.
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 400 điểm danh vọng.
 • 400 điểm sư môn.
 • 3.000 điểm công trạng
2.800
 • 1 Huy Chương Kim Xà cấp 4 +9 (tự chọn, khóa).
 • 10 đá quý cấp 1 ngẫu nhiên (khóa).
 • 30.000 chân khí.
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 460 điểm danh vọng.
 • 460 điểm sư môn.
 • 3.400 điểm công trạng
3.100
 • Trực tiếp thăng cấp lên chuyển sinh 8 cấp 90.
  (Nếu đã đạt sẽ nhận được 200.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 20 đá quý cấp 1 ngẫu nhiên (khóa).
 • 1 Uẩn Linh cấp 4 (ngẫu nhiên, khóa).
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 520 điểm danh vọng.
 • 520 điểm sư môn.
 • 3.800 điểm công trạng.
3.500
 • 1 Nón Hào Hiệp Vô Hạ.
 • 1 Cặp nhẫn Linh Đồ Giới (trái, phải)
 • 8 đá quý cấp 1 ngẫu nhiên (khóa).
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 3.800 điểm công trạng
4.000
 • 1 Áo Hào Hiệp Vô Hạ.
 • 100 điểm cống hiến bang hội.
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng
5.000
 • 1 Quần Hào Hiệp Vô Hạ.
 • 200 điểm cống hiến bang hội.
 • 12 đá quý cấp 2 ngẫu nhiên (khóa).
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng
6.000
 • 1 Trang bị Kim Xà cấp 5 +9 (tự chọn, khóa).
 • 300 điểm cống hiến bang hội.
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng
7.000
 • 1 Trang bị Kim Xà cấp 5 +9 (tự chọn, khóa).
 • 1 Uẩn Linh cấp 5 (ngẫu nhiên, khóa).
 • 400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng.
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng
8.500
 • Đả thông kinh mạch Võ Tôn.
  (Nếu đã kích hoạt sẽ nhận được 200.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 1 Trang bị Kim Xà cấp 5 +9 (tự chọn, khóa).
 • Danh hiệu Kim Lan (Hiệu bang cấp 3).
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng
9.500
 • 1 Vũ Khí Hào Hiệp Vô Hạ.
 • 4 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa).
 • 400 Hiệp Nghĩa Chi Chứng.
 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng

13.000

Điều kiện phụ:
Đạt chuyển sinh 8 cấp 92.

 • Trực tiếp thăng cấp lên chuyển sinh 9 cấp 90.
  (Nếu đã đạt sẽ nhận được 500.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 1 Tín vật Bang Hội cấp 10.
 • 300 điểm cống hiến bang hội.
 • 6 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa).
 • 1 Trứng Linh Thú-Cao (khóa)
 • 60.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng
15.000
 • 1 Nón Ẩm Huyết.
 • 1 Trang bị Kim Xà cấp 6 +9 (tự chọn, khóa).
 • 7 đá quý cấp 3 ngẫu nhiên (khóa).
 • 42 Đồng Tế Chi Nguyện.
 • 8 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa).
 • 70.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng
16.000
 • Đả thông kinh mạch Võ Hoàng.
  (Nếu đã kích hoạt sẽ nhận được 500.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 1 Áo Ẩm Huyết.
 • 400 điểm cống hiến bang hội.
 • 9 đá quý cấp 3 ngẫu nhiên (khóa).
 • 10 Thiết Tinh cấp 4 (khóa).
 • 80.000.000 điểm kinh nghiệm.
17.000
 • 1 Quần Ẩm Huyết.
 • 500 điểm cống hiến bang hội.
 • 20 Thiết Tinh cấp 4 (khóa).
 • 90.000.000 điểm kinh nghiệm.
20.000
 • 1 Trang bị Kim Xà cấp 6 +9 (tự chọn, khóa).
 • 1 Phục Sinh Đơn (100/100).
 • 600 điểm cống hiến bang hội.
 • 4 đá quý cấp 4 (mỗi loại 1 viên).
 • 30 Thiết Tinh cấp 4 (khóa).
 • 100.000.000 điểm kinh nghiệm.

22.000

Điều kiện phụ:
Đạt chuyển sinh 9 cấp 92

 • Trực tiếp thăng cấp lên chuyển sinh 10 cấp 96.
  (Nếu đã đạt sẽ nhận được 2.000.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 8 đá quý cấp 4 (mỗi loại 2 viên).
 • 150.000.000 điểm kinh nghiệm.
24.000
 • 1 Trang bị Kim Xà cấp 6 +9 (tự chọn, khóa).
 • 1.000 Hiệp Nghĩa Chi Chứng.
 • 20 Hồi Tiên Đơn.
 • 600 điểm cống hiến bang hội.
 • Danh hiệu Nhiệm Vụ Đạt Nhân.
 • 4 đá quý cấp 5 (mỗi loại 1 viên).
 • 12 Tinh Hoa Uẩn Linh cấp 6 (khóa).
 • 200.000.000 điểm kinh nghiệm.
25.500
 • 1 Chiêu Yêu Kỳ (khóa).
 • 1 sách Kỹ năng thú cưng cấp 6.
 • 2 Linh Phách Đơn.
 • 250.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • 580 điểm danh vọng.
 • 580 điểm sư môn.
 • 4.200 điểm công trạng

26.000

Điều kiện phụ:
 • Tốn 5 Thiên Cang Lệnh.
 • Tốn 5 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 1 bộ phòng cụ Sát Tinh (Nón, áo, quần).
 • 600 điểm cống hiến bang hội.
 • 4 đá quý cấp 6 (mỗi loại 1 viên).
 • 250.000.000 điểm kinh nghiệm.

27.000

Điều kiện phụ:
 • Tốn 10 Thiên Cang Lệnh.
 • Tốn 10 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Đả thông kinh mạch Võ Thánh.
  (Nếu đã kích hoạt sẽ nhận được 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm)
 • 1 vũ khí Sát Tinh tự chọn.

28.000

Điều kiện phụ:
 • Tốn 10 Thiên Cang Lệnh.
 • Tốn 10 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 1 Khắc bản Hoàn Mỹ cấp 4 (Nón).
 • 1 Khắc bản Hoàn Mỹ cấp 4 (Áo).
 • 1 Khắc bản Hoàn Mỹ cấp 4 (Quần).
 • 4 đá quý cấp 7 (mỗi loại 1 viên).

30.000

Điều kiện phụ:
 • Tốn 15 Thiên Cang Lệnh.
 • Tốn 15 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 1 Khắc bản Hoàn Mỹ cấp 4 (Nhẫn).
 • 1 Khắc bản Hoàn Mỹ cấp 4 (Ngọc Bội).
 • 10 Linh Phách Đơn.

35.000

Điều kiện phụ:
 • Tốn 25 Thiên Cang Lệnh.
 • Tốn 25 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • 1 bộ trang bị Vô Song Chiến Thần (Nón, áo, quần).
 • 7 Thương Hải Di Châu cấp 7 (Chưa giám định).

 

Cách tham gia


Có 2 cách tham gia

 1. Tham gia qua Tân Thủ Lệnh (có trong hành trang khi tạo nhân vật)
 2. Tại giao diện góc phải màn hình (gần bản đồ nhỏ) nhân sĩ click vào biểu tượng được khoanh tròn dưới đây để mở giao diện code

Code Hãn Vũ Lệnh 2

Từ giao diện trên, quý nhân sĩ lựa chọn các tab nhiệm vụ

 • Nhiệm vụ Hàng ngày
 • Nhiệm vụ Trưởng thành
 • Nhiệm vụ Tiêu phí

Sau đó hoàn thành các điều kiện được mô tả ở bảng bên phải, ngoài ra cũng có thể xem điểm năng động hiện đã đạt được tại đây.
Để tra xem phần thưởng nhận được từ mỗi nhiệm vụ, quý đồng đạo có thể di chuột vào biểu tượng trong danh sách các phần thưởng ở bảng giao diện bên trái như hình mô tả phía trên.

Để xem hướng dẫn chi tiết, nhân sĩ vui lòng tham khảo bài viết này.

Chưởng quản xin thông báo,
Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2.