Hồng Liên Hoa - Rực Rỡ

Nhận đến 2500 tỷ EXP và những bảo vật quý như Vũ Khí, Ngọc Bội Sát Tinh, Trang bị Kim Xà cấp 7, Thương Hải Châu cấp 7, Túi Hỏa Phụng, Thẻ Tọa Kỵ Truyền Thuyết, Chiêu Yêu Kỳ, Vũ khí cấp 96 bỏ qua phòng ngự 30%...

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 11/01/2021.
  Thời gian kết thúc: 24h00 ngày 31/01/2021.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đang phiêu bạt tại Võ Lâm Truyền Kỳ 2.

Nội dung

 • Trong thời gian hoạt động, Bách Bảo Rương sẽ xuất hiện tại 2 khu vực Nam Thành Đô và Bắc Tuyền Châu và xuất hiện ngẫu nhiên trong các thành chính.
 • Các rương nằm ở khu vực ngoài thành thì cần ở dạng PK và chiến đấu mới có thể mở rương.
 • Khai mở bảo rương sẽ xuất hiện những phần thưởng quý giá.
Bản đồ Khu vực xuất hiện
Nam Thành Đô
 • 191/181
 • 193/187
 • 187/186
Bắc Tuyền Châu
 • 177/197
 • 188/197
 • 186/185

Ngoài ra Bách Bảo Rương còn xuất hiện ngẫu nhiên trong các thành chính (2 Rương/Thành)

Phần thưởng

Thưởng mở bảo rương

 • Mỗi lần đào rương có thể chọn tiêu hao 666 xu vật phẩm hoặc 1.288 vàng.
 • Mỗi lần mở rương nhận được:
  • 300.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Và ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày) 100.000.000 điểm kinh nghiệm
2 Quân Công Huy Hoàng (7 ngày) 150.000.000 điểm kinh nghiệm
1 Vũ khí cấp 76 ngẫu nhiên 200.000.000 điểm kinh nghiệm
1 Vũ khí cấp 86 ngẫu nhiên 300.000.000 điểm kinh nghiệm
1 Vũ khí cấp 96 ngẫu nhiên 1 Sách Bạn Đồng Hành cấp 6 ngẫu nhiên
1 Thôn Nguyệt Lệnh (Kim Xà 6) 1 Chiêu Yêu Kỳ
1 Túi Trang Bị Kim Xà 7 1 Thương Hải Châu cấp 4 (chưa giám định)
1 Túi Đá Quý cấp 3 1 Thương Hải Châu cấp 5 (chưa giám định)
1 Túi Đá Quý cấp 4 1 Thương Hải Châu cấp 6
(chưa giám định)
1 Túi Đá Quý cấp 5 1 Thương Hải Châu cấp 7
(chưa giám định)
1 Túi Đá Quý cấp 6 1 Trang bị Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2
ngẫu nhiên
1 Vũ Khí Ẩm Huyết 1 Ngọc Bội Hào Hiệp Vô Hạ
1 Mật Tịch Siêu Cấp 70 ngẫu nhiên 1 Lệnh Bài Trang Sức Sát Tinh
1 Thẻ Tọa Kỵ Truyền Thuyết 1 Lệnh bài Vũ Khí Sát Tinh
Đôn Hoàng Hổ Phách Đôn Hoàng Mã Não
Đôn Hoàng Huyền Tinh Túi Hỏa Phụng
Tinh Diệu Nguyệt Hồn

Thưởng tích lũy

Ngoài phần thưởng cố định, nhân vật sẽ nhận thêm phần thưởng mốc tích lũy tương ứng số lần đào rương như sau:

Mốc tích lũy mở rương Phần thưởng
100 lần
 • 20 Tinh Diệu
200 lần
 • 30 Tinh Diệu
500 lần
 • 2 Thương Hải Châu cấp 6 (chưa giám định)
 • 50 Tinh Diệu
1.000 lần
 • 4 Thương Hải Châu cấp 6 (chưa giám định)
 • 100 Tinh Diệu
1.500 lần
 • 1 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định)
 • 20 Nguyệt Hồn
2.000 lần
 • 2 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định)
 • 30 Nguyệt Hồn
5.000 lần
 • 5 Thương Hải Châu cấp 7 (chưa giám định)
 • 50 Nguyệt Hồn

 

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ đào được tối đa 5.000 lần trong suốt thời gian sự kiện diễn ra.
 • Tinh Diệu và Nguyệt Hồn dùng để đổi nguyên liệu Tinh Hồn và Nguyệt Phách dùng nâng cấp trang bị Hãn Vũ (tại NPC Hỏa Phụng Tử - Tuyền Châu)
 • Tất cả các phần thưởng đều là không khoá - có thể giao dịch.
 • Mật Tịch Siêu Cấp 70 có chỉ số cơ bản 20%, 3 phụ lục.
 • Văn Sức Hoàn Mỹ cấp 2 nhận được là ngẫu nhiên (Lệnh bài khi nhận sẽ khóa, nhưng mở nhận Văn Sức 2 là không khóa).
 • Sách Bạn Đồng Hành cấp 6 nhận được là ngẫu nhiên.
 • Đối với các loại Vũ Khí của môn phái Thuý Yên, nếu vứt bỏ ra ngoài sẽ bị biến mất.

Hình ảnh minh họa phần thưởng

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Võ Lâm II

Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2