Để nâng cao cảnh giới chiêu thức, tạo lực sát thương mãnh liệt và gia tăng thời gian ảnh hưởng của các hiệu ứng bất lợi cho đối thủ, đệ tử Thúy Yên thường tham ngộ các yếu quyết của bổn phái. Sau đây là một số yếu quyết quan trọng của Thúy Yên, Bổn Trang thân mời quý đồng đạo cùng xem qua.

Hình ảnh Tên Yếu Quyết
Khởi Vũ
Linh Mi
Vũ Vân Tâm Pháp
Mị Hoa
Đoạn Vân Quyết
Thu Nguyệt Phú
Thiên Lại Tâm Kinh
Điệp Oán
Thiên Hỏa Diệm Dương
Đạp Vân Xảo Bộ
Mộng Xà