Môn phái Thúy Yên tại vùng Điểm Thương đồi núi trập trùng, nếu không nắm được địa hình nơi đây mà tự tiện xông vào thì khó lòng đến được tông môn. Ngay sau đây, thân mời quý đồng đạo cùng xem qua bản đồ môn phái Thúy Yên để tiện đường hành tẩu.

Vị trí địa lý

NPC môn phái

Hình ảnh Ghi chú

Sài Hoàng Nhi
 • Vị trí: Thúy Yên (196/170).
 • Chưởng môn nhân Thúy Yên phái.
 • Nhiệm vụ gia nhập phái Thúy Yên.
 • Nhiệm vụ sư môn.

Chu Tử Văn
 • Vị trí: Thúy Yên (190/170).
 • Sư phụ Thúy Yên Vũ Tiên.
 • Dạy võ công hệ phái Vũ Tiên.

Hồ Man Thành
 • Vị trí: Thúy Yên (197/174).
 • Sư phụ Thúy Yên Linh Nữ.
 • Dạy võ công hệ phái Linh Nữ.

Hà Hài
 • Vị trí: Thúy Yên (186/171).
 • Tiệm sư môn Thúy Yên phái.
 • Bán các yếu quyết môn phái Thúy Yên.