Nga Mi Tục Gia

Nga Mi Tục Gia tinh thông âm luật, có tuyệt kỹ dùng tiếng đàn làm vũ khí tấn công kẻ địch. Tương truyền rằng, khi các nữ hiệp Nga Mi xinh đẹp so dây gảy phím, thì trời đất biến đổi theo sắc thái của dây đàn, vạn vật sùng bái, bách điểu triều phụng.

Đệ tử Tục Gia phái Nga Mi mạnh về thuật dụng bùa chú phạm vi rộng, không thể thiếu trong những trận đánh đồng đội.

  • Sử dụng vũ khí: Đàn

 

Nga Mi Phật Gia

Nga Mi Phật Gia lấy Phật pháp độ nhân, toàn tâm hướng Phật. Với vũ khí là những thanh kiếm sắc bén, kỹ năng chủ yếu của những đệ tử Phật Gia phái Nga Mi là hỗ trợ hồi phục và nâng cao công kích.

Là trường phái duy nhất có khả năng hồi phục sinh nội lực, gia tăng công kích, Nga Mi Phật Gia đóng vai trò tối quan trọng trong mọi trận chiến.

  • Sử dụng vũ khí: Kiếm