Minh Giáo Thánh Chiến

Thánh Chiến, thể hiện ra tinh nghĩa của hai chữ Quang Minh, vô úy vô cụ, dùng lực bản thân để nghênh địch, đao xuất là tâm không lo, chiến lực do tâm mà định, tâm càng nộ lực càng mạnh, chỉ cần nộ ý vẫn còn, độ mạnh sẽ không giới hạn. Trong chiến đấu, có thể dùng nộ ý để bỏ mặc đau thương, báo phát lực bản thân, bất luận là đơn đả độc đất hay là quần địch, nộ khí vô úy vô cụ. Có thể học võ công trấn phái Càn Khôn Đại Na Di.

  • Sử dụng vũ khí: Trường Đao
  • Hệ thống kỹ năng: Xem phần chiêu thức.

Minh Giáo Huyết Nhân

Huyết Nhân, thể hiện ra tinh nghĩa của hai chữ Thanh Tịnh, thanh tịnh như minh nguyệt vô ngân, tâm trung vô vật. Với đối thủ chiến đấu, sử dụng thủ pháp độc môn lưu lại ấn kí, lúc đầu không để lại dấu vết, nhưng chỉ cần sử dụng thủ pháp độc môn phá ấn, khi địch vận lực sẽ lập tức trọng thương. Thân pháp mạch này tuyệt luân, được xưng là làm việc đệ nhất thân pháp, triển chuyển đằng na, thiên hạ vô song, là lưu phái kỳ lạ nhất của bổn môn, có thể học võ công trấn phái Hàn Băng Miên Chưởng.

  • Sử dụng vũ khí: Trảo.
  • Hệ thống kỹ năng: Xem phần chiêu thức.

Minh Giáo Trận Binh

Trận Binh (hay Trận Pháp), thể hiện ra tinh nghĩa của hai chữ Trí Tuệ, Đại Trí Đại Tuệ Giả. Mạch này xuất từ ngũ hành kỳ, sử dụng thủ pháp bố trận độc môn, trong trận pháp, địch nhân rơi vào sẽ bị không chế, bất luận là hành động hoặc sử dụng võ công đều bị tâm ma làm loạn, tự gây thọ thương, đội ngũ trong trận này, sẽ như được trợ lực, cường hóa bản thân, ưu thế trị liệu, có thể học võ công trấn phái Quang Minh Ngũ Hành Trận.

  • Sử dụng vũ khí: Bút.
  • Hệ thống kỹ năng: Xem phần chiêu thức.