Cái Bang Tịnh Y

Chiến thần hàng long phục hổ sở hữu Giáng Long Thập Bát Chưởng vang danh thiên hạ cùng nhiều chiêu thức võ công mạnh mẽ, biến ảo khôn lường.

Với khả năng xuất chiêu thần tốc, sở trường cận chiến, đệ tử Cái Bang Tịnh Y sẽ là những nhân vật nắm giữ vai trò chủ chốt trong các trận đơn đấu

  • Vũ khí sử dụng: Hộ Uyển

 

Cái Bang Ô Y

Có thần thái tiêu diêu tự tại, các đại hiệp Cái Bang Ô Y sở hữu các thế võ lấy nhu thắng cương, linh hoạt khó lường.

Ngoài những tuyệt chiêu đẩu chuyển tinh di, sở trường dĩ địch chế địch, đệ tử Cái Bang Ô Y còn sở hữu những kỹ năng phụ trợ đặc biệt, trong các trận đánh vừa có thể tự bảo vệ mình, vừa gây khó khăn cho đối phương.

  • Vũ khí sử dụng: Côn