• Mở khóa hầu hết các tính năng game.
  • Di Châu & Hóa Cảnh được chuẩn hóa theo phiên bản.
  • Sửa 1 số lỗi liên quan tới yếu quyết Đường Môn Nhậm Hiệp.
  • Trang bị chiến trường chỉ mở đến Uy Hổ Tướng (không có soái)

Tải patch update tại đường dẫn này (18M)

Giải nén và copy thư mục "data" vào thư mục game hiện tại, chạy so2game.exe để vào game.

Lưu ý:

  • Đồng đạo phải có client thử nghiệm đầy đủ trước khi áp dụng patch update, nhấn vào đây để tải về fulll client thử nghiệm (2.45G).
  • Không chạy tệp tin autoupdate.exe khi tham gia máy chủ thử nghiệm.
  • Nhân sĩ tiêu Xu tại máy chủ thử nghiệm sẽ không ảnh hưởng tới Xu tại máy chủ chính thức.
  • Độ phân giải mặc định của game tại máy chủ thử nghiệm là 1280x800.
  • Máy chủ thử nghiệm có thể bảo trì bất cứ lúc nào mà không cần báo trước, bổn trang cũng có thể rollback hay xóa vật phẩm trên nhân vật thử nghiệm vào bất kỳ thời điểm nào, nhân sĩ hãy cân nhắc trước khi tham gia.
  • Nếu trong quá trình thử nghiệm, nhân sĩ phát hiện ra bất kỳ lỗi nào, xin vui lòng báo cho Fanpage để được hỗ trợ.

Cảm ơn quý đồng đạo đã dành thời gian tham gia thử nghiệm game tại cụm Thử nghiệm.

Nhóm phát triển Võ Lâm 2