Thời gian & điều kiện tham gia

 • Nhận & kích hoạt code: Sau bảo trì ngày 11/01/2021 đến 24h00 ngày 28/02/2021
 • Hạn chót nhận thưởng24h00 ngày 28/02/2021.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả các nhân sĩ đang phiêu bạt Võ Lâm Truyền Kỳ 2 đều có thể kích hoạt code Hãn Vũ Lệnh tại Tân Thủ Lệnh (Hoạt động Code)
  • Tất cả các tài khoản cũ và tài khoản mới đều có thể kích hoạt code bình thường. Tài khoản cũ vẫn kích hoạt được danh hiệu Võ Lâm Tân Tú tại máy chủ mới.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận code Hãn Vũ Lệnh duy nhất 1 lần (tức mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật duy nhất tham gia Hãn Vũ Lệnh) trên toàn máy chủ.

Hướng dẫn nhận và kích hoạt code

Nhân sĩ chọn máy chủ mong muốn, đăng nhập nhân vật vào game, sau đó kích hoạt code Hãn Vũ Lệnh miễn phí tại Tân Thủ Lệnh hoặc giao diện Code

Kích hoạt Code tại Tân Thủ Lệnh

Tân Thủ Lệnh nằm trong hành trang nhân vật khi tạo.

tan-thu-lenh
Hình ảnh hoạt động Code tại Tân Thủ Lệnh

Kích hoạt Code tại giao diện game


Cách mở hoạt động Code trong giao diện của trò chơi

Võ Lâm 2 Online
Chọn Tab Kích Hoạt Code và nhấn nút Kích hoạt 1 trong 2 loại Code

Võ Lâm 2 Online
Chọn Tab Nhận thưởng và nhấn nút Nhận để nhận các phần thưởng tương ứng

Lưu ý:

 • Những nhân sĩ tại máy chủ mới phải đạt cấp 10 trở lên, đã gia nhập hệ phái mới có thể kích hoạt code.
 • Sau khi kích hoạt thành công, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu Người Năng Động hoặc Võ Lâm Tân Tú tùy theo các điều kiện nêu bên trên.
 • Khi đã có danh hiệu, nhân vật tiếp tục mở Tân Thủ Lệnh hoặc giao diện Code để nhận các nhiệm vụ, các hỗ trợ đặc biệt và các phần thưởng hấp dẫn.

Các loại danh hiệu

Hình ảnh Mô tả
Võ Lâm 2 Online
 • Điều kiện nhận danh hiệu Người Năng Động:
  • Tất cả nhân vật ở các máy chủ cũ.
 • Hiệu quả hỗ trợ:
  • Kháng tất cả +10 điểm.
  • Hiệu quả duy trì 60 ngày.
Võ Lâm 2 Online
 • Điều kiện nhận danh hiệu Võ Lâm Tân Tú:
  • Tất cả nhân vật tạo mới tại máy chủ mới.
 • Hiệu quả hỗ trợ:
  • Kháng tất cả +10 điểm.
  • Hiệu quả duy trì 60 ngày.

Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2