Thời gian & điều kiện tham gia

 • Nhận & kích hoạt code: Sau bảo trì ngày 20/08 đến 24h00 ngày 20/09/2020.
 • Hạn chót nhận thưởng24h00 ngày 20/10/2020.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả các nhân sĩ đang phiêu bạt Võ Lâm Truyền Kỳ 2 đều có thể kích hoạt code Hãn Vũ Lệnh tại Tân Thủ Lệnh (Hoạt động Code)
  • Tất cả các tài khoản cũ và tài khoản mới đều có thể kích hoạt code bình thường. Tài khoản cũ vẫn kích hoạt được danh hiệu Võ Lâm Tân Tú tại máy chủ mới.
 • Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận code Hãn Vũ Lệnh duy nhất 1 lần (tức mỗi tài khoản chỉ có 1 nhân vật duy nhất tham gia Hãn Vũ Lệnh) trên toàn máy chủ.

Hướng dẫn nhận và kích hoạt code

Nhân sĩ chọn máy chủ mong muốn, đăng nhập nhân vật vào game, sau đó kích hoạt code Hãn Vũ Lệnh miễn phí tại Tân Thủ Lệnh hoặc giao diện Code

Kích hoạt Code tại Tân Thủ Lệnh

Tân Thủ Lệnh nằm trong hành trang nhân vật khi tạo.

tan-thu-lenh

Hình ảnh hoạt động Code tại Tân Thủ Lệnh

Kích hoạt Code tại giao diện game

Hình ảnh giao diện hoạt động Code

Lưu ý:

 • Những nhân sĩ tại máy chủ mới phải đạt cấp 10 trở lên, đã gia nhập hệ phái mới có thể kích hoạt code.
 • Sau khi kích hoạt thành công, nhân vật sẽ nhận được danh hiệu Người Năng Động hoặc Võ Lâm Tân Tú tùy theo các điều kiện nêu bên trên.
 • Khi đã có danh hiệu, nhân vật tiếp tục mở Tân Thủ Lệnh hoặc giao diện Code để nhận các nhiệm vụ, các hỗ trợ đặc biệt và các phần thưởng hấp dẫn.

 

Các loại danh hiệu

Hình ảnh Mô tả
Võ Lâm II
 • Điều kiện nhận danh hiệu Người Năng Động:
  • Tất cả nhân vật ở các máy chủ cũ.
 • Hiệu quả hỗ trợ:
  • Kháng tất cả +10 điểm.
  • Hiệu quả duy trì 60 ngày.
Võ Lâm II
 • Điều kiện nhận danh hiệu Võ Lâm Tân Tú:
  • Tất cả nhân vật tạo mới tại máy chủ mới.
 • Hiệu quả hỗ trợ:
  • Kháng tất cả +10 điểm.
  • Hiệu quả duy trì 60 ngày.

Hỗ trợ đặc biệt tại máy chủ mới

 • Tất cả nhân vật đã kích hoạt danh hiệu Võ Lâm Tân Tú tại máy chủ mới, cấp 10 trở lên, đã gia nhập hệ phái có thể mở Tân Thủ Lệnh để nhận hỗ trợ trực tiếp tăng lên cấp 90 (sau khi nhận hỗ trợ tăng cấp vẫn giữ nguyên công trạng, danh vọng, sư môn, kinh nghiệm).
Nhóm phát triển Võ Lâm Truyền Kỳ 2