Thúy Yên Vũ Tiên

Thúy Yên trăm hoa đua nở, là nơi tuyệt mỹ để rèn luyện y vũ. Đệ tử Thúy Yên Vũ Tiên khi xuất chiên uyển chuyển tự như múa hát khiến kẻ địch điên đảo, suy yếu sức mạnh, đồng thời tăng cường sĩ khí, sức mạnh cho đồng đội phe mình.

  • Sử dụng vũ khí: Linh Chi, Quạt
  • Hệ thống kỹ năng: Xem phần chiêu thức.

Thúy Yên Linh Nữ

Thúy Yên Linh Nữ chỉ thu nhận các đệ tử không có tạp niệm, tâm hồn càng trong sáng càng dễ dung hòa với Tiểu Điêu. Trong võ công, đệ tử Linh Nữ sử dụng kỹ thuật khéo léo để điều khiển các loại Điêu (Hồ Ly) gây sát thương và hiệu ứng mạnh mẽ lên kẻ địch.

  • Sử dụng vũ khí: Tiêu
  • Hệ thống kỹ năng: Xem phần chiêu thức.